اقدام پژوهی محتوای آموزشی

 اقدام پژوهی محتوای آموزشی
 
گرافیک پابه پا

شماره ی تماس 65255234-021

شرایط انجام اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چیست ؟

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی چیست ، اقدام پژوهی معلمان ، اقدام پژوهی نمونه ، اقدام پروژه اقدام پژوهي با موضوع افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايی

اقدام پزوهی درس ریاضی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی املا ، اقدام پژوهی انشا ، اقدام پژوهی ریاضی ، اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی اضطراب

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن افت تحصيلي در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

پروژه اقدام پژوهي با موضوع تلفيق علوم تجربي و ورزش

پيشگيري ازرفتارهاي نامطلوب دانش آموزان درکلاس

چگونه توانستم با رویکرد نوین آموزشی اشتیاق و انگیزه را در دانش آموزان پرورش دهم

چگونه تنشهای روحی را در دانش آموزان کاهش دهیم

پروژه اقدام پژوهی با موضوع برطرف کردن حس حسادت در دانش آموزان

چگونگي تفهيم جملات مجهول زبان انگليسي در ميان دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم ؟

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم

چگونه توانستم کلاس تاريخ شناسي را براي خود ودانش آموزانم لذت بخش وبا نشاط سازم؟

چگونه توانستم کلاسي پويا و شاداب در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش ايجاد نماييم؟

چگونه توانستم آبريزش دهان مريم را کنترل کنم.

چگونه توانستم اختلالات رفتاري علي را کاهش دهم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزم را برطرف کنم

چگونه توانستم انگيزه دانش آموزان را در رابطه با درس انشاء افزايش دهم

چگونه توانستم انگيزه و مهارتهاي مطالعه و پژوهش را در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي تقويت کنم.

چگونه توانستم انگيزه ي دانش آموزان را به كلاس درس حرفه و فن افزايش دهم

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه پنجم ابتدايي بهبود بخشيدم

چگونه توانستم با استفاده از روش هاي تربيتي مشکلات اخلاقي دانش آموزانم را بهبود ببخشم

چگونه توانستم با استفاده از طرح فبک دانش آموزان کلاس پنجم کلاس را به درس انشا علاقمند سازم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟1

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟1

چگونه توانستم با روش هاي ارزشيابي دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم .

چگونه توانستم با روش هاي نوين تدريس دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم

چگونه توانستم با روش هاي نوين دانش آموزانم را به انشاء علاقه مند کنم

چگونه توانستم بر اساس فلسفه کودک و نوجوان در دبستان فعاليت نمايم

چگونه توانستم به کمک تکنيک هاي خلاقيت, وضعيت درس علوم زيستي و بهداشت دانش آموزان سال اول دبيرستان(که شانزده نفر از آنها تکرار پايه بودند)را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها کمک کنم

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي

چگونه توانستم بي انضباطي دانش آموزانم را کاهش دهم

چگونه توانستم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه توانستم تعداد دبيران شرکت کننده در طرح هميار معلم را افزايش دهم

چگونه توانستم توانايي ذهني عليرضا را در کلاس ارتقاء دهم

چگونه توانستم دانش آموزان دبيرستان دخترانه شاهد را به شرکت در نماز جماعت علاقمند کنم

چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را از طريق زنگ ورزش به برخي از اهداف تربيتي سند طرح تحول بنيادين نزديك كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس هنرعلاقه مند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به نماز جماعت علاقه مند کنم؟1

چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دخترم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

چگونه توانستم در اخلاق و رفتار انگيز ايجاد تغييز نمايم

چگونه توانستم در درس قرآن انگيزه و علاقه ايجاد کنم

چگونه توانستم درک آرايه هاي ادبي را براي دانش آموزان آسان نمايم

چگونه توانستم درس انشا را براي دانش آموزان پايه ي سوم جذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي پايه دوم را براي دانش آموزانم شيرين وجذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي دبيرستان را پر نشاط و شاداب کنم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم1

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم.

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس پنجم دبستان را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل نوشتاري دانش آموزم را حل کنم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري دانش آموز را حل نمايم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل خواندن علي را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل ناخن جويدن دانش آموز كلاس چهارم را درمان نمايم

چگونه توانستم مشكلات زباني و گفتاري دانش آموز عقب مانده ذهني 8 ساله دختر مصروع را مرتفع سازم؟

چگونه توانستم مهارت گوش دادن را در دانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم مهارت خواندن و نوشتن را در دانش آموزم تقويت کنم

چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس دردانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم ناسازگاري دانش آموز رابرطرف کنم

چگونه توانستم نظم را در مدرسه برقرار کنم

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه دوم دبيرستان مدرسه خاتم الانبياء را افزايش دهم؟

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدرسه کوثر را افزايش دهم

چگونه توانستم نمرات عربي دوم راهنمايي راافزايش دهم .

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم1

چگونه توانستن وابستگي شديد دانش آموز خود را نسبت به مادرش که همراه او به مدرسه مي آمد کاهش دهم.

چگونه خلاقيت را در كودكان كشف كنيم

چگونه دانش آموزان خلاق تربيت کنيم

چگونه دانش آموزم را به درس املا علاقه مند کنم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي را برطرف نمودم

چگونه مي توان تمرکز دآنش آموزان را در درس رياضي کلاس سوم الف

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود؟

چگونه مي توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاريخ را افزايش داد

چگونه مي توان مشکل يادگيري رياضي دانش آموز معصومه را حل کرد

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان راايجادكنم

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان را ايجادكنم1

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه بهبود بخشيم

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه

چگونه مي توانم انگيزه وعلاقه ي دانش آموزان به نماز

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط دانش آموز را بهبود بخشيم

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط نوشتاري دانش آموز را بهبود بخشيم املا و انشا

چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

چگونه مي توانم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟1

چگونه مي توانم نظم وانضباط را در کلاس دانش آموزان سال سوم راهنمايي روستاي طبر افزايش دهم

چگونه مي توانيم پرخاشگري را در دانش آموزان ابتدايي برطرف کنيم ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزان در درس املا پي ببريم و ارائه راه حل نو و ابتکاري در املا چيست ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيس1

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيست

چگونه ميتوان دانش آموز بيش فعال پايه دوم راهنمايي در درس آموزش حرفه وفن را شناسايي کرد و به او در درس خواندن کمک کرد

چرا دانش آموزان در سر كلاس قرآن را با ترتيل نمي خوانند ؟

گوشه گيري افسردگي

کاهش مشکل بي انضباطي دانش آموزان پايه پنجم

کـاهـش اضـطـراب دانـش آمـوزان يـک کـلاس در هـنـگـام امـتـحـان

اختلال ياد گيري

اختلالات يادگيري

ارائه راهکارهايي به منظور علاقه مند کردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه سالم

اشکالات (اختلالات) املا

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي گروه و ماهيت گروه چيست

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

اقدام پژوهي با چه راهکارهايي و چگونه ميتوانم مشکل ديکته نويسي احمد را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل نابهنجاري اخلاقي در يک دانش آموز را برطرف نمايم

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي نقش اقدام پژوهي درآموزش

اقدام پژوهي فيزيک

اقدام پژوهي چگونه مي توان از پژوهش هاي مبتني برعمل (اقدام پژوهي )بهره جست

اقدام پژوهي استرس1

اقدام پژوهي اضطراب

اقدام پژوهي فرصت ها و چالش ها در اقدام پژوهي

اقدام پژوهي معلم پژوهنده

اقدام پژوهي پژوهش در عمل

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا 2

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا2

اقدام پژوهي اختلال املا

اقدام پژوهي اختلال رفتاري رقيه

اقدام پژوهي تقويت درس پگاه

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني 1

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني

اقدام پژوهي رويکرد و تعريف در نگاه اقدام پژوهي

اقدام پژوهي (اضطراب)

اقدام پژوهي پرخاشگري بددهني ايجاد نظم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه پايه سوم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي در برخي از دانش آموزان پايه سوم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي پيدا کرديم؟

اقدام پژوهي چگونه املاء دانش آموزان کلاس اول راتقويت نمودم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي

اقدام پژوهي چگونه توانستم اضطراب امتحان را در دانش آموزان کاهش دهم1

اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت چهار شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم با استفاده از روش هاي نوين دانش آموزانم را به نوشتن انشا علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با ايجاد رابطه دوستانه و محبت آميز ، در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانم موثر باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با تشکيل گروه در کلاس آنها را به درس دين و زندگي علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم بي رغبتي اعضاء را نسبت به فعاليت بحث آزاد در کانون پرورش فکري نوشهر کاهش دهم

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقه مند كن

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشكل خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستيم توانايي دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زيست شناسي افزايش دهيم

اقدام پژوهي چگونه خلاقيت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

اقدام پژوهي چگونه مشکلات املايي کيميا دانش آموز پايه ي پنجم را برطرف کنم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت املا نويسي دانش آموزان را بالا ببرم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت هاي خواندن

اقدام پژوهي کم رويي سوم ابتدايي

اقدام پژوهي کم رويي

اقدام پژوهي کم رويي1

اقدام پژوهي کودک آزاري

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي1

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در جغرافيا با نگرش معنوي

اقدام پژوهي اثر تشويق در تغيير رفتار دانش آموز

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آ1

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن1

اقدام پژوهي استرس

اقدام پژوهي افت تحصيلي دردانش آموزان راهنمايي

اقدام پژوهي افزايش مطالعه

اقدام پژوهي املا اول ابتدايي 1

اقدام پژوهي ايجاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي پايه اول

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزانپايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي برطرف کردن افت تحصيلي در دانش آموزان راهنمايي با استفاده از روشهاي تلفيقي

اقدام پژوهي بهداشت فردي

اقدام پژوهي تأثير فعاليت هاي موسيقايي بر حافظه و توجه دانش آموزان کم توان ذهني دختر

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين 1

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي تقويت درسي دانش آموز

اقدام پژوهي توانستم علاقه دانش آموزان را به تکاليف رياضي در پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

اقدام پژوهي جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم

اقدام پژوهي حجاب

اقدام پژوهي حرفه و فن

اقدام پژوهي در زمينه افت تحصيلي

اقدام پژوهي درمورد رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهي راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

اقدام پژوهي رياضي چهارم ابتدايي

اقدام پژوهي رياضي دوم ابتدايي

اقدام پژوهي زبان انگليسي 1

اقدام پژوهي زبان انگليسي

اقدام پژوهي عربي

اقدام پژوهي فعال سازي شوراي معلمان

اقدام پژوهي كنترلي بر رفتار و زبان دانش آموز بد دهن

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي مطالعه

اقدام پژوهي منطق و فلسفه

اقدام پژوهي نماز 6 صفحه

اقدام پژوهي نماز جماعت

اقدام پژوهي هاي مقطع ابتدائي رياضي

اقدام پژوهي ورزش يزداني

اقدام پژوهي يا پژوهش درعمل

اقدام پژوهی املا

اقدام پژوهی فلسفه

ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

با چه را هکارهايي و چگونه توانستم مشکل ديکته نويسي وهاب را بهبود بخشم

بررسي اثر بخشي پرورش خلاقيت دانش آموزان در مدارس

بررسي دلايل پائين بودن نمرات املاء درس زبان انگليسي کلاس سوم مدرسه راهنمايي

بررسي علل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي

بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي ي1

به هندسه علاقه مند کنم اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم

بهبود شرکت اوليا در امور آموزش و پرورش

بي علاقه گي، بي توجهي و غير فعال بودن اغلب دانش آموزان درانجام فعاليت هاي درس رياضي

تکريم ارباب رجوع

تأثير تكاليف اينترنتي بر يادگيري دروس فارسي ، رياضي و علوم تجربي دانش آموزان دوره ي ابتدايي

تحليلي بر فرصت ها، تهديد ها و راهکارها در اقدام پژوهي

تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در درس شيمي

تقويت املا باكار عملي اقدام پژوهي

تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي اقدام پژوهي

جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم 3 صفحه

خلاقيت و راه‌هاي پرورش آن در دانش‌آموزان

دانش آموزان كم توان ذهني دختر

دين و زيست شناسي

راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

راهکارهاي افزايش علاقه دانش آموزان کلاس پنجم به درس رياضي

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت 1

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي

راهکارهاي نهادينه کردن پژوهش در بين معلمان

راهكارهاي تقويت گرامر زبان انگليسي دانش آموزان رشته علوم تجربي 1 مركز پيش دانشگاهي

راهكارهايي براي تقويت انشاي دانش آموزان دوره ابتدايي

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبا ن انگليسي پيش دانشگاهي دانش

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبان انگليسي پيش دانشگاهي دانش آموزان رشته علوم تجربي

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان پنجم ابتدايي

رفع مشکلات خواندن در مقطع ابتدايي

روش اقدام پژوهي

روش تحقيق با رويکرد اقدام پژوهي در آموزش و پروش

روشهاي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي آموزشي

رياضي چگونه توانستم دانش آموز را متقاعد کنم که استفاده از تقلب در امتحان عملي غير اخلاقي است

زندگي گروهي را چگونه به دانش آموزان كلاسم ياد دهم؟

شناسايي عوامل بازدارنده دبيران ومعاونين فناوري در بکارگيري روش هاي تدريس مبتني بر آزمايشگاه واجراي راهکارهايي در جهت رفع آن در شيمي

علاقمند كردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه‌ي صحيح و سالم

علاقه مندنمودن دانش آموزان به رشته هاي هنرستان

علل رواني و اجتماعي گرايش به مصرف سيگار در نوجوانان و جوانان

فرم نظارت و مستند سازي اقدام پژوهي

فعال سازي دانش آموزان در کارمشارکتي يا گروهي

مطالعة بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي

معلم پژوهنده

معلم پژوهنده1

نقش پژوهش در تدريس

نقش اقدام پژوهي در افزايش كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي


نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی خداوردی

1. آب نما آبشار آکواریوم
اورانوس دیسکس پرت آنجل بوفالو لجن خوار اسکار مرجان سیلور آب نما آبشار پاسیو آکواریوم لوازم تزیینی آکواریوم

2. آبکاری(طلا-نیکل-کروم و غیره )
آبکاری طلا آبکاری نیکل آبکاری کروم

3. آتلیه عکاسی و فیلمبرداری
آتلیه لابراتور خدمات مجالس عکاسی هنری عکاسی صنعتی عکاسی فیلمبرداری عکس آلبوم مونتاژ میکس

4. آرایشگاه ( مردانه ) آقایان
سلمانی گریم داماد پیرایش کوتاهی مو گلت ویتامینه مو

5. آرایشگاه بانوان
(زنانه)
مانیکور مش مو ابرو اپلاسیون اپیلاسیون میکاپ شینیون هایلایت ناخن عروس میزامپلی گریم عروس لوازم کاشت ناخن تجهیزات آرایشگاهی سالن آرایشگاه

6. آرایشی ، بهداشتی
رژلب ریمل سایه پنکک کرم پودر رژگونه خط چشم مواد اولیه آرایشی برس مو عطر ادکلن دستمال آرایشی دستمال کاغذی رنگ مو ریش تراش سشوار حرفه ای سشوار معمولی سشوار مسافرتی لوازم گریم لوازم کاشت ناخن کاشت مو کاشت مژه کرم ارایشی کرم بهداشتی لوازم میکاپ

7. آزمایشگاه
لوازم آزمایشگاهی پاتوبیولوژِی تشخیص طبی شیمی عناصرشیمیایی

8. آژانس مسافرتی (زیارتی و سیاحتی )
هوایی زمینی قطار ویزا رزرو هتل تورهای مسافرتی کاروان های زیارتی کاروان های سیاحتی هواپیمایی

9. آژانس مسکن ( املاک)
مسکن ویلا زمین اجاره املاک رهن مشارکت فروش خرید مشاورین مسکن ، سایت مسکن

10. آژانس-باربری-پیک موتوری حمل ونقل
وانت موتور ماشین کرایه اتومبیل سنگین

11. آسانسور-بالابر، پله برقی
تجهیزات آسانسور تجهیزات بالابر قطعات آسانسور قطعات بالابر تعمیر آسانسور تعمیر بالابر نصب آسانسور نصب بالابر نگهداری آسانسور نگهداری بالابر خدمات آسانسور خدمات بالابر

12. آسایشگاه سالمندان
آسایشگاه سالمندان کهریزک موسسه خیریه

13. آلات موسیقی خدمات و قطعات
پیانو ارگ سنتور ساز دف درام و پرکاشن · سازهای بادی · ویولن. غربال‌ها. سنتور و تار و سه تار و کمانچه ،سازهای کوبه ای و ساز های بادی، ویولون و ویولن سل و ...

14. آلبوم های عکس ( دیجیتال و آنالوگ )
آلبوم عکس

15. آلومینیوم(درب و پنجره)
pvc upvc درب آلومینیومی پنجره آلومینیومی نما

16. آموزشگاه و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی
آموزشی پژوهشی آرایشگاه آقایان آرایشگاه بانوان آمادگی پسرانه آمادگی دخترانه دبستان پسرانه دبستان دخترانه آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزش و پرورش ابتدایی آموزش و پرورش دبیرستان آموزش و پرورش پیش دانشگاهی اموزش تعمیرات حسابداری خیاطی آقایان خیاطی بانوان رانندگی زبان خارجه فنی و حرفه ای کامپیوتر کنکور کارشناسی کنکور کارشناسی ارشد برگزاری آزمون کنکور دکتری کنکور تک درس کنکور تقویتی خدمات دانشجویی گل سازی آموزش مکانیکی آموزش موسیقی مهدکودک آموزش نقاشی آموزش طراحی آموزش مینیاتور آموزش نقاشی برجسته آموزش سفال گری آموزش هنری هنرهای رزمی صنایع دستی

17. آهن آلات- فروش(همه نوع)
میلگرد ورق کویل رابیتس پروفیل فولاد آهن توری مفتول آهن آلات ساختمانی آهن آلات صنعتی

18. آهنگری وسازه های فلزی
نرده حفاظ قفسه آلیاژ فولادی درب و پنجره کرکره مصنوعات برنجی پروفیل روی سرب مصنوعات سربی مس صنایع دستی مسی ظروف مسی ابزار آلات صنعتی مسی

19. ابزار آلات صنعتی(فروش-تعمیرات)
پیچ مهره پرچ ابزار فنر شیلنگ واشر مته قلاویز آچار تولید و پخش انواع چرخ های گردان و ثابت صنعتی تعمیرات سنگ فرز تعمیرات دریل تعمیرات بتول تعمیرات هیلتی تعمیرات دینام بالابر

20. ابزار و یراق - ابزار آلات فروشی
قفل لولا یراق کلنگ بیل پیچ مهره دریل فرز اره الکترود سمباده سنباده

21. اتوماسیون و لوازم اندازه گیری
هیدرولیک پنوماتیک ابزار دقیق دستگاه هیدرولیک دستگاه پنوماتیک دستگاه ابزار دقیق قطعات هیدرولیکی شیلنگ فشار قوی شیلنگ صنعتی هوای فشرده

22. اتومبیل خرید-فروش
گالری نمایشگاه اتو

23. اتومبیل(خدمات)
آب باطری آپاراتی پنچر گیری آهنگری اتومبیل آینه اتاق سازی اگزوز اگزوز سازی اوراق کنندگان اورینگ پکینگ ایساکو باربند باطری سازی برق کاری باک بنزین دیزل بالانس چرخ میزان فرمان بلبرینگ کاسه نمد واشر سرسیلندر بوستر ترمز بوش پلوس سازی پمپ انژکتور ترمز هیدرولیک تزیینات تسمه پروانه تعمیرگاه تون آپ تعویض روغنی آپاراتی بالانس چرخ تنظیم موتور خدمات دیاگ عیب یابی تودوزی تشک دوزی زیر سازی جعبه دنده جک جلو بندی کمک فنر سازی چادر سایبان چراغ داشبورد فایبر گلاس شیشه دزدگیر قفل مرکزی اتومبیل تجهیزات امنیتی دسته راهنما دلکو دنده گیربکس دوزندگی دیسک صفحه کلاچ دیفرانسیل رادیاتور رادیوپخش بلندگو رادیوضبط رنگ روغن ترمز روغن موتور روکش صندلی رینگ لاستیک سپر سپر سازی سرسیلندر سوپاپ تراشی سیبک سیلندردوزی سیلندرسازی سیم پیچی استارت دینام آرمیچر شاسی کشی شیشه بالابر شیلنگ رادیاتور بخاری گریس والوالین شیلنگ فشار قوی شیلنگ فشار ضعیف صافکاری نقاشی صندلی فرمان جلوبندی فنر لوازم زیرشاسی قفل لولا قفل درب کاربراتور واترپمپ کارواش کمک فنر کمک فنرسازی کولر کیلومترشمار آمپر گلگیرسازی لاستیک کفی لنت ترمز صفحه کلاچ لنت کوبی لوازم لوکس لوازم اسپرت قطعات برقی مکانیکی میل گاردان اتومبیل میل لنگ میل لنگ تراشی نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش نوار دور شیشه نوار دور درب پیچ و مهره تجهیزات تعمیرگاهی اتوبوس مینی بوس نقلیه سنگین لیفتراک گیربکس دیفرانسیل اتاق سازی خرید و فروش حواله های ایران خودرو دیزل کاروان کامیونت

24. اسانس و رنگ خوراکی
اسانس خوراکی اسانس موادغذایی خمیر مایه رنگ خوراکی

25. اسباب بازی
عروسک بازی های فکری بازی های آموزشی بازی های کامپیوتری تولید بازی های فکری تولید بازی های آموزشی تولید بازی های کامپیوتری طراحی بازی های فکری طراحی بازی های آموزشی طراحی بازی های کامپیوتری عروسک پولیشی توپ

26. اغذیه -رستوران - ساندویچ
ساندویچ کباب جوجه برگ دیزی کله پاچه جگر حلیم آش چنجه شیشلیک غذاخوری چلو کبابی تهیه غذا غذا های سنتی غذا های ایرانی غذا های ایرانی فست فود اغذیه فروشی ساندویچی سفره خانه چای و قلیان قهوه خانه کبابی کله پزی طباخی

27. اکو-آمپلی فایر(نور-صدا-تصویر)
اکو نور پردازی صدا فروش اکو فروش آمپلی فایر فروش اکو آمپلی فایر کرایه آمپلی کرایه اکو کرایه اکو آمپلی

28. الکتروموتور صنعتی و پمپ
سیم پیچی الکتروموتور کنتور پمپ خانگی پمپ صنعتی

29. الکترونیک(خدمات)
خدمات الکترونیک دفتر مهندسی لوازم الکترونیک قطعات الکترونیک طراحی الکترونیک ساخت الکترونیک

30. الکتریکی(لوازم و خدمات)
کابل پریز لامپ آیفون چراغ ریسه سیم پیریز برق ساختمانی

31. انبار کالا
انبار آهن آلات انبار عمومی انبار کاغذ انبار مقوا انبار لوازم خانگی انبار لوازم یدکی اتومبیل انبار لوازم یدکی موتورسیکلت انبار لوازم یدکی وسیله نقلیه سنگین انبار موادغذایی

32. انتشارات و چاپخانه
کتاب مجله نشر سررسید تقویم نقشه جغرافیا راه تاریخ اطلس نقشه جغرافیایی نقشه تاریخی نقشه های جغرافیایی نقشه های تاریخ اطلس تهران اطلس راه ها

33. باشگاه ورزشی و استخر
سونا جکوزی استخر والیبال فوتبال بسکتبال ایروبیک کاراته بوکس پرورش اندام باشگاه آقایان باشگاه بانوان استخر آقایان استخر بانوان بیلیارد باشگاه فوتبال

34. باطری فروشی (خانگی- صنعتی - اتومبیل )
استارت دینام آمپر کیلومتر خدمات اتومبیل قلمی یو پی اس اتمی

35. بانکها و موسسات مالی
خصوصی دولتی وام ضمانت نامه قرض الحسنه مالی اعتباری بانک آینده شعب بانک آینده بانک اقتصاد نوین شعب بانک اقتصاد نوین بانک انصار شعب بانک انصار بانک پاسارگاد شعب بانک پاسارگاد بانک پارسیان شعب بانک پارسیان بانک تات شعب بانک تات بانک تجارت شعب بانک تجارت بانک توسعه صادرات ایران شعب بانک صادرات ایران بانک رفاه کارگران شعب بانک رفاه کارگران

36. برشکاری و خم کاری
تجهیزات برشکاری تجهیزات خمکاری دستگاه های برشکاری دستگاه های خمکاری برشکاری فلزات خمکاری فلزات برشکاری چوب خمکاری چوب برشکاری pvc خمکاری pvc برشکاری cnc برشکاری pvc

37. برق صنعتی
تابلو برق فشار قوی برق برق صنعتی طراحی تابلو برق ساخت تابلو برق تابلوی فرمان تابلوی فشار قوی تابلوی فشار ضعیف

38. بسته بندی(صنایع)
بسته بندی مواد خدمات بسته بندی لوازم بسته بندی

39. بلبرینگ
انواع بلبرینگ

40. بلور-کریستال-چینی - ظروف
ظروف کریستال آرکوپال بلور ظروف آلومینیومی ظروف روحی ظروف استیل ظروف بلور ظروف چینی ظروف پلاستیکی ظروف تفلون ظروف چینی ظروف کرایه ظروف مسی ظروف ملامین

41. بیمارستان ها
اورژانس icu ccu درمانگاه خیریه کلینیک کیلینیک

42. بیمه
ثالث بدنه عمر بیمه آسیا بیمه البرز بیمه ایران بیمه توسعه بیمه دانا بیمه رازی بیمه پارسیان بیمه سامان بیمه ملت بیمه نوین شرکتهای بیمه گذاری بیمه پاسارگاد بیمه آتیه سازان ، بیمه دانا

43. پارچه فروشی - بزازی
حریر گیپور فاستونی تیترون چلوار نخی ساتن منسوجات بخار زنی بافت پارچه تکمیل پارچه رنگرزی پارچه پارچه پرده ای پارچه چادری پارچه رومیزی طراحی پارچه چاپ پارچه پارچه مبلی پارچه روکش مبل پارچه چرم پارچه جیر پارچه پیراهنی

44. پاکت و جعبه سازی
پوشه ملخی a4 فانتزی جعبه فانتزی

45. پرچم فروشی و ساخت آن
یراق پرچم ، اهتزاز ، رومیزی

46. پرده سرای
طراحی دوخت نصب نوار یالان پرده بالارو دوخت پرده نصب پرده طراحی پرده لوازم پرده

47. پرنده فروشی
فنچ مینا طوطی قناری بلبل شاهین کبوتر مرغ طیور

48. پزشکی(لوازم )
تجهیزات پزشکی تجهیزات دندان پزشکی گاز اکسیژن پزشکی شارژ گاز اکسیژن سیلندر پر کنی گاز اکسیژن گازهای طبی گازهای صنعتی

49. پزشکی
ارتودنسی ایمپلنت لثه فک دهان جراحی گوش حلق بینی پوست زنان اطفال داخلی سونوگرافی رادیولوژی ماموگرافی نازایی تغذیه اطفال بهداشت اطفال پزشک عمومی گوارش اعصاب و روان بینایی سنجی اپتومتری پزشک پوست پزشک مو پزشک زیبایی تزریقات پانسمان تنظیم خانواده جراح ایمپلنتولوژیست چشم پزشک قلب و عروق گوارش کبد آندوسکوپی دندان سازی لابراتور رادیولوژی سونوگرافی سی تی اسکن روانشناسی سو مصرف مواد زنان زایمان نازایی طب اسلامی حجامت طب سوزنی پزشک کلیه مجاری ادراری گوش حلق بینی ent مامایی مغز و اعصاب غدد ارتوپد گفتار درمانی بیماری عفونی طب فیزیکی توان بخشی الکترومیوگرافی جراح پلاستیک دندانپزشکی ارتوپدی

50. پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو
پلاستیک سازی تزریقی تجهیزات تزریق پلاستیک قالب سازی پلاستیک ریخته گری پلاستیک قطعات پلاستیک محصولات پلاستیک مصنوعات پلاستیک ظروف یکبار مصرف پلاسکو نایلون نایلکس

51. پلاستیک(مواد اولیه )
ای بی اس abs

52. پمپ بنزین و جایگاه سوخت
جایگاه سوخت بنزین خدمات به جایگاه

53. پمپ گاز و بنزین( ملزومات)
شیرآلات فشار قوی گاز نفت پتروشیمی

54. پمپ گاز
جایگاه سوخت گاز سی ان جی cng خدمات به جایگاه

55. پوشاک(مردانه-زنانه -بچه گانه)
تونیک تاپ بادی شومیز سارافن دامن مانتو شال روسری کت شلوار پیراهن بلوز جین بافت پوشاک بچه گانه تریکو تعمیر پوشاک تولید پوشاک فروش پوشاک جوراب چادر دوخته شده پوشاک دست دوم دستکش دست کش پوشاک زنانه شال روسری کیف پول کلاهدوزی کلاه دوزی لباس زیر زنانه لباس زیر مردانه لباس زیر بچه گانه لباس کار لباس حجاج لوازم حجاج مانتو پالتو بارانی مانتو اداری مانتو مجلسی پوشاک مردانه پوشاک جین پوشش زمستانی چتر کلاه

56. تابلو سازی-پارچه نویسی
خطاطی تابلو سازی تابلو تبلیغاتی تابلو نئون تابلو پلاستیک تابلو نویسی تابلو نقاشی تابلو پارچه تابلو نئون پلاستیک تولید تابلو تبلیغاتی

57. تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
شوفاژ کولر تاسیسات ساختمانی تاسیسات برودتی تاسیسات حرارتی تولید دستگاه برودتی تولید دستگاه حرارتی فروش دستگاه برودتی فروش دستگاه حرارتی تهویه مطبوع سیم کشی ساختمان مهندسین مشاور

58. تالار پذیرایی
خدمات مجلس ضیافت

59. تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)
لوازم آزمایشگاهی

60. تجهیزات ایمنی کارمندی
لباس کار دستکش کارلباس نظامی جلیقه خبرنگاری تجهیزات ایمنی تجهیزات اطفا حریق کارمندی روپوش لباس کار تی شرت تبلیغاتی

61. تجهیزات صنعتی آشپزخانه
لوازم آشپزخانه صنعتی قطعات آشپزخانه صنعتی خدمات آشپزخانه صنعتی فروش آشپزخانه صنعتی

62. تجهیزات صنعتی و مهندسی
انواع تجهیزات صنعتی انواع تجهیزات مهندسی تجهیزات صنعتی مهندسی

63. تجهیزات مخابراتی
لوازم مخابراتی تجهیزات مخابراتی

64. تجهیزات هتل

65. ترازو-باسکول
ترازو آشپزخانه ترازو الکترونیکی باسکول الکترونیکی توزین تنظیم وزن

66. تراشکاری
سری تراشی بلور تولید دستگاه تراشکاری تعمیر دستگاه تراشکاری فلزات قطعات صنعتی قطعات کشاورزی قطعات پتروشیمی قطعات ماشین آلات راهسازی و ماشین آلات ساختمان

67. تزئینات داخلی ساختمان
کف پوش پارکت پوشش سلولزی بلکا کاغذ دیواری پرده کرکره لوردراپه گچ بری پیش ساخته دکوراسیون رولکس کنیتکس پریتکس سالن های آمفی تئاتر نقاشی ساختمان موکت نمایندگی شرکت های خارجی

68. تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)
خدمات فروش لوازم تصفیه آب

69. تلفن-گوشی(فروش-تعمیر)
راه اندازی سیستم های سانترال فکس خدمات تلفن های همراه اعتباری خدمات تلفن های همراه ثابت خدمات تلفن های همراه دایمی تعمیر تلفن تعمیر گوشی فروش تلفن فروش گوشی

70. تولیدی پوشاک-ماشین آلات و ملزومات
ماشین دوخت برش پرس تولید کننده کش نوار

71. ثبت شرکت
ثبت شرکت اختراع علائم تجاری طرح های صنعتی صورتجلسات کارت بازرگانی ثبت برند

72. جرثقیل و بالابرهای صنعتی
فروش جرثقیل فروش بالابرهای صنعتی کرایه جرثقیل کرایه بالابر های صنعتی لوازم جرثقیل لوازم بالابرهای صنعتی

73. جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)
ساپورت جوراب شلواری یقه حجاب ساق دست سه ربع مچی رنگ پا نیم تنه گن پوشاک شلوارک

74. جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش
الکترود دستگاه های جوشکاری جوش پلاستیک جوشکاری فلزات لوازم جوشکاری تعمیرات اینورتر رکتیفایر تک فاز و سه فاز

75. چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
پوستر تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی چاپ عکس روی پلاستیک چاپ عکس روی لیوان چاپ عکس روی تیشرت چاپ عکس روی ساعت دیواری چاپ عکس روی مهر چاپ عکس روی پلاک چاپ عکس روی مهروپلاک چاپ خانه چاپ دیجیتال لیتوگرافی کلیشه های فلزی کلیشه های ژلاتینی سیلک کتاب مجله تعمیر ماشین آلات چاپ

76. چاقو و قیچی سازی
چاقو تزیینی تولید چاقو پخش چاقو فروش چاقو قیچی

77. چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )
فروش چرخ خیاطی تعمیرات چرخ خیاطی

78. چرم(صنایع )
فروش چرم فروش جیر فروش فوم چرم سازی رنگرزی چرم رنگرزی جیر تکمیل چرم تکمیل جیر

79. چسب صنعتی
چسب نواری تولید چسب صنعتی فروش چسب صنعتی پخش چسب صنعتی

80. چوب و فلز(صنایع )
میز فلزی میز چوبی صندلی فلزی صندلی چوبی میز تلویزیون بوفه ویترین سرویس خواب خراطی چوب تراشی خدمات معرق درب های پیش ساخته پروفیل MDF ام دی اف رنگ کاری مصنوعی فروش مصنوعات اداری فروش مصنوعات آزمایشگاهی مصنوعات کودک مصنوعات نوجوان طراحی صنایع چوبی مشاوره صنایع فلزی اجرای سقف کاذب

81. خدمات ساختمانی
ابزار بنایی اوازم بنایی تجهیزات بنایی رابیس کاری آرک سازه های تزیینی سقف کاذب بازسازی ساختمان مرمت ساختمان عایق کاری ساختمان عایق رطوبتی ساختمان ایزولاسیون لوله کشی آب لوله کشی گاز لوله کشی شوفاژ ورق ایرانیت ورق فایبرگلاس نظافت داخلی

82. خدمات مجالس
تالار پذیرایی ضیافت مجالس کرایه لوازم مجالس

83. خرازی
زیپ دکمه نخ کش روبان سنجاق دکمه های مبلی نگین مبلی لایه چسب

84. خشکبار-قنادی-لوازم قنادی
شیرینی شکلات کیک پسته فندق بادام تخمه بسته بندی خشکبار بسته بندی آجیل فروش خشکبار تولید آجیل تولید خشکبار آب میوه بستنی پیراشکی رشته فالوده شیرینی پزی لوازم شیرینی پزی کلوچه مواد اولیه قنادی آب نبات

85. خشکشویی ، لباسشویی
بخار شویی خشک شویی اتو پلیسه سفید شویی ماشین آلات خشک شویی ماشین آلات لباس شویی

86. خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی آقایان خیاطی بانوان تعمیرات لباس دوزندگی آقایان دوزندگی بانوان شلوار تک نوارهای شورگاند برش پارچه های تریکو آستر نوار بری

87. خیمه-چادردوزی
چادر مسافرتی تولید چادر تولید خیمه تولید سایبان تولید سایه بان

88. دارالترجمه
انگلیسی فرانسه ترکی روسی آلمانی دفاتر دولتی دارالترجمه دفاتر خصوصی دارالترجمه زبان های خارجه

89. داربست

90. داروخانه
دراگ استور دارو های گیاهی عطاری داروخانه شبانه روزی دراگ استور شبانه روزی مکمل های غذایی

91. داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
عرق نعنا بیدمشک شوید بهارنارنج شیرین بیان رازیانه زیره پونه آویشن اسطوخدوس خار شتر کاسنی

92. دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )
دامپزشکی دارو های دامپزشکی لوازم دامپزشکی طراحی تولید تجهیزات مرغداری

93. دخانیات
سیگار قلیان تنباکو توتون

94. درب و کرکره اتوماتیک
تولید درب آکاردئونی تولید درب الکتریکی کرکره تولید درب شیشه ای تولید درب کشویی

95. درمانگاه( کلینیک)
بیمارستان خیریه کلینیک

96. دفاتر ازدواج و طلاق
دفاتر دولتی ازدواج دفاتر دولتی طلاق دفاتر خصوصی ازدواج دفاتر خصوصی طلاق

97. دفاتر اسناد رسمی
گواهی امضاء قطعی دفاتر اسناد رسمی دولتی دفاتر اسناد رسمی خصوصی

98. دفاتر پیشخوان دولت
دفتر پیش خوان دولت پیشخوان

99. دفتر خدماتی و امور مشترکین
دفاتر امور مشترکین دولتی دفاتر امور مشترکین خصوصی تلفن همراه

100. دکوراسیون داخلی-پارتیشن
دستگاه های ساخت دکوراسیون ام دی اف سقف کاذب کمد های دیواری mdf دکوراسیون داخلی چوبی دکوراسیون داخلی

101. دوربین عکاسی فیلمبرداری
لوازم دوربین عکاسی لوازم دوربین فیلمبرداری

102. دوربین مدار بسته
دوربین امنیتی آیفون تصویری تولید دوربین امنیتی تولید آیفون تصویری سیستم اعلام سرقت سیستم اعلام حریق نصب سیستم اعلام سرقت نصب سیستم اعلام حریق

103. رگال و مانکن
تولید رگال تولید مانکن پخش رگال پخش مانکن فروش مانکن فروش رگال

104. رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
ابزار رنگ لوازم رنگ کاری صنعتی رنگ کاری کوره ای رنگ کاری الکترواستاتیک لوازم نقاشی تجهیزات رنگ رنگ های ساختمانی رنگ های صنعتی

105. ریخته گری
تجهیزات ریخته گری مواد اولیه ریخته گری قطعات ریخته گری

106. ریسندگی و بافندگی
پارچه بافندگی پارچه ریسندگی تریکو جوراب فرش کشباف

107. رینگ و لاستیک اتومبیل
لوازم یدکی

108. زنجیر-فولی
زنجیر صنعتی فولی صنعتی

109. ساعت(فروش- تعمیر)
تعمیر ساعت فروش ساعت ساعت دیواری

110. سراجی
کمربند کیف

111. سمساری
امانت فروشی امانات فروشی گلیم لوازم خانگی

112. سنگ تزئینی طلا و جواهر
سنگ تزیینی سنگ طلا سنگ جواهر

113. سنگ ساختمانی و سنگبری
مرمر گرانیت تیشه ای آنتیک پتینه قرنیز تراورتن ابزار آلات سنگ تراشی سنگ بری سنگ تراشی سنگ ساختمانی سنگ تزیینی سنگ قبر سنگ مغناطیسی فروش سنگ نصب سنگ واردات سنگ صادرات سنگ

114. سیستم برودتی حرارتی
دستگاه برودتی دستگاه حرارتی دستگاه گرمایشی سرد خانه آب سرد کن

115. سیسمونی و جهیزیه
پستانک کالسکه گهواره نوزاد لوازم کودک پوشاک کودک اسباب بازی کودک

116. شرکتهای خصوصی و دولتی
شرکت های تعاونی شرکت های خصوصی شرکت های دولتی

117. شکار(لوازم)
قلاب گلوله فشنگ نخ قلاب سرب تور لوازم شکار لباس شکار لوازم ورزشی

118. شلنگ فشارقوی-صنعتی
هیدرولیک پنوماتیک ابزار دقیق انواع شلنگ فشار قوی انواع شلنگ فشار صنعتی

119. شمع روشنایی و پارافین صنعتی

120. شوینده و بهداشتی
صابون پودر لباسشویی رختشویی شامپو مایع صابون خمیر دندان مسواک دستمال کاغذی جارو تی انواع شوینده انواع لوازم بهداشتی

121. شیشه و آیینه
لول براق سوراخ انواع شیشه انواع آینه شیشه ایمنی شیشه سکوریت برش آینه برش شیشه شیشه بری ضایعات شیشه ضایعات آینه

122. صحافی
پایان نامه کتاب نسخ خطی انواع صحافی

123. صرافی
خرید ارز فروش ارز خرید سکه فروش سکه (دلار ، یورو ، پوند ، ین و...)

124. صنایع دستی
آموزش صنایع دستی چوبی صنایع دستی فلزی گلیم پوشاک سنتی پوشاک صنایع دستی

125. صوتی و تصویری(خدمات)
قطعات یدکی لوازم صوتی تصویری

126. صوتی-تصویری(فروش)
صادرات لوازم صوتی تصویری واردات لوازم صوتی تصویری

127. طب سوزنی و طب سنتی
طب سنتی حجامت طب سوزنی

128. طلا سازی-عیارسنجی و مخراجکاری
آبکاری طلا تعمیرات طلا ساخت طلا مخراج کاری طلا عیار سنجی ذوب طلا تعویض طلای شکن با آبشده

129. طلا و جواهر
شمش خرید طلا خرید جواهر فروش طلا فروش جواهر

130. طلق- توری-ورق
فلزات آلیاژ های فولادی انواع طلق انواع توری انواع ورق

131. ظروف کرایه
انواع ظروف کرایه مجالس

132. عایق کاری
خدمات ساختمانی ایزولاسیون

133. عکاسی و لوازم عکاسی
انواع عکاسی لوازم عکاسی

134. عینک(فروش و تعمیر)
عینک طبی عینک آفتابی تعمیرات عینک

135. فرآورده های پروتئینی
گوشت مرغ ماهی آبزیان میگو سوسیس کالباس گوشت قرمز مرغ قصابی انواع گوشت بسته بندی

136. فرآورده های نسوز
چوب نسوز فلز نسوز عایق کاری

137. فرش دست بافت
تابلو فرش پشتی فرش کناره ریشه زنی فرش دست باف دستباف رفو گری فرش شستشو فرش

138. فرش ماشینی و موکت
تابلو فرش پشتی فرش کناره ریشه زنی رفو گری فرش شستشو فرش فرش ماشینی فرش فانتزی

139. فلزات رنگین
انواع فلزات رنگی فرفوژه فر فوژه آب کاری فلزات پرداخت کاری فلزات فرم دهی فلزات پرچ فلزات

140. فنرسازی
ساخت فنر فروش فنر تولید فنر فوم اسفنج

141. فیلتر سازی(تولید و پخش)
فروش فیلتر فیلتر سازی فیلتر روغن

142. قالبسازی و ریخته گری
سمبه ماتریس تیغ برش قالب سازی قالب سازی فلزی ماشین آلات قالب سازی تجهیزات ماشین آلات قالب سازی قالب سازی صنعتی

143. قالیشویی-رفوگری
قالی شویی فرش رفو گری فرش

144. قطعات الکترونیکی
led طراحی قطعات الکترونیک ساخت قطعات الکترونیک خرید قطعات الکترونیک فروش قطعات الکترونیک

145. قطعات صنعتی
تولید قطعات صنعتی طراحی قطعات صنعتی فروش قطعات صنعتی ترمینال باطری

146. قطعات لاستیکی
انواع قطعات لاستیکی

147. قهوه(فروش)
قهوه قهوه جوش

148. کابینت(سیستم آشپزخانه)
تجهیزات کابینت ام دی اف mdf

149. کادویی(اجناس )
اجناس تزیینی جعبه سازی مجسمه

150. کارتن سازی
تولید کارتن تولید جعبه مقوایی

151. کارواش
انواع شستشو ماشین

152. کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
لوازم بهداشتی ساختمان کاشی سرامیک چینی آلات بهداشتی

153. کاغذ و مقوا
برش کاغذ برش مقوا ضایعات کاغذ ضایعات مقوا کارت پستال کارت مجالس

154. کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
کاپوچینو اسپرسو کافه گلاسه نسکافه هات چاکلت قهوه دستگاه قهوه ساز دستگاه نسپرسو کارامل چای شکلات کارامل

155. کالا و تجهیزات دندانپزشکی
تجهیزات پزشکی تجهیزات دندان پزشکی گاز اکسیژن پزشکی شارژ گاز اکسیژن سیلندر پر کنی گاز اکسیژن گازهای طبی گازهای صنعتی

156. کالای خواب
بالش ملحفه روتختی انواع پتو انواع تشک اسفنجی انواع خوش خواب خوشخواب انواع حوله انواع منسوجات حوله سرویس خواب تشک طبی لحاف دوزی

157. کامپیوتر(خدمات-نرم افزار)
رایانه شبکه هارد رم cpu صفحه کلید مانیتور پرینتر hdd ram تجهیزات جانبی تعمیرات تجهیزات جانبی تعمیرات کامپیوتر خرید کامپیوتر فروش کامپیوتر قطعات کامپیوتر کافی نت گیم نت نرم افزار کامپیوتر سخت افزار کامپیوتر اینترنت

158. کانال سازی - نبشی سازی
انواع کانال انواع نبشی تعمیرات کانال تعمیرات نبشی

159. کتابفروشی
رومان علمی هنری دانشگاهی فلسفی تاریخی کلاسیک مذهبی کتب آموزشی کتب عمومی کتب تخصصی کتب کلیه رشته ها کتب درسی کتب غیر درسی

160. کفاشی(تعمیرات)
تعمیر کفش

161. کفاشی(ماشین آلات )
انواع ماشین آلات کفاشی


162. کفاشی(مواد اولیه )
دوخت کفش مواد اولیه کفاشی یراق کفش یراق کیف

163. کلید سازی و قفل سازی
قفل انواع کلید های خام قفل لولا قفل مرکزی دزد گیر دزدگیر ساخت کلید سازی

164. کمپرسورهای صنعتی-معدنی
تعمیر کمپرسور صنعتی تعمیر کمپرسور معدنی تولید کمپرسور صنعتی تولید کمپرسور معدنی

165. کولر -شومینه
کولر گازی کولر آبی انواع شومینه

166. کیف و کفش(فروش)
کیف بچه گانه کفش بچه گانه کیف زنانه کفش زنانه کیف مردانه کفش مردانه کیف اداری کیف چرمی کیف مصنوعی کیف مسافرتی کمر بند کراوات انواع ساک انواع چمدان تعمیرات کفش تعمیرات کیف تعمیرات ساک تعمیرات چمدان کفش صنعتی کفش ایمنی کفش طبی کمر بند کمربند

167. گاوصندوق
انواع گاو صندوق

168. گلدوزی
انواع گل دوزی سنتی انواع گل دوزی کامپیوتری ماشین آلات گل دوزی خدمات گل دوزی

169. گلفروشی (مصنوعی و طبیعی )
ماشین عروس لاله سنبل لی لیوم ارکیده یاس رز مریم گلایل محمدی تاج خروسی میخک شمعدانی اطلسی نرگس پاگونیا گل خانه گل دان گل مصنوعی گل آرایی گل های تزیینی

170. گوناگون

171. گونی فروشی
تولید گونی فروش گونی

172. لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)
پوشاک لباس زیر مردانه لباس زیر زنانه لباس زیر بچه گانه

173. لوازم آشپزخانه
تولید لوازم آشپزخانهتجهیزات آشپز خانه فروش آشپز خانه لوازم برقی آشپز خانه لوازم فلزی آشپز خانه لوازم استیل لوازم استیل آشپز خانه قطعات آشپز خانه خانگی

174. لوازم التحریر و ملزومات اداری
خودکار پاک کن منگنه پانچ قیچی دفتر زونکن خط کش لاک سفید مارکر ماژیک لوازم التحریر اداری انواع پرس جزوه پوشه جلد پلاستیکی جلد چرمی انواع زونکن لوازم التحریر دانشجویی لوازم التحریر مهندسی سیمی کردن لوازم التحریر فانتزی گرافیک نوشت افزار

175. لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
اطفا حریق کپسول آتش نشانی لوازم ایمنی لوازم ترافیکی لوازم آتش نشانی سیستم اطفا حریق تجهیزات آتش نشانی تجهیزات ایمنی تجهیزات ترافیکی تجهیزات کارمندی ایستگاه های حریق ایستگاه های نجات تجهیزات ادارات تجهیزات سازمان ها

176. لوازم تزئینی-دکوری خانگی
انواع لوازم تزیینی انواع لوازم دکوری

177. لوازم تزئینی-عروسی-تولد
شمع سفره عقد تزیینات تولد یاد بود عقد یاد بود عروسی مجسمه

178. لوازم خانگی(خدمات)
تعمیرات آب گرم کن کلیه تعمیرات منزل خدمات منزل

179. لوازم خانگی(فروش)
اجاق گاز چای ساز قهوه جوش پنکه یخچال تلویزیون ماکروفر آبمیوه گیری سرخ کن بلندر گوش کوب برقی ساندویچ ساز تستر میکر بخارپز آرام پز پلوپز غذاساز اتو مخلوط کن چرخ گوشت سبزی خرد کن ماشین لباسشویی ظرفشویی

180. لوازم خانگی(قطعات یدکی)
قطعات یدکی چرخ خیاطی قطعات یدکی ماشین لباس شویی قطعات یدکی یخچال قطعات یدکی فریزر

181. لوازم کمک آموزشی و نقاشی
کتب درسی نقاشی کمک آموزشی نقاشی

182. لوازم گازسوز اتومبیل
لوازم یدکی اتومبیل

183. لوازم گاز سوز خانگی
تعمیرات آب گرم کن آبگرمکن طراحی آب گرم کن خورشیدی آبگرمکن خورشیدی اجاق گاز بخاری پر کردن گاز پیک نیک لوازم گاز سوز خانگی کپسول پر کنی گاز مایع گاز رسانی پکیج شومینه انواع باربیکیو گازی باربی کیو گازی تعمیرات انواع لوازم گاز سوز

184. لوازم لوکس-ظبط وباند-شیشه اتومبیل
لوازم زیر شاسی لوازم یدکی خودرو

185. لوازم ورزشی و ملزومات استخر-سونا-جکوزی
انواع لباس ورزشی انواع توپ انواع پوشاک رزمی انواع پوشاک کاراته انواع پوشاک سوار کاری چوگان انواع لباس شکار لوازم شنا لوازم کوه نوردی پوشاک موتور سواری اسکی راکت توپ پوشاک ورزشی لباس ورزشی لوازم استخر سونا جکوزی

186. لوازم یدکی خودرو
لنت کلاچ دیسک وایر شمع دلکو رادیاتور لنت کوبی فرمان عقب سپر کاپوت گلگیر سیلندر بلبرینگ شیشه بالا بر پمپ انژکتور

187. لوازم یدکی ماشینهای راهسازی و سنگین
دینام ماشین های آلات راه سازی استارت ماشین های آلات راه سازی کرایه ماشین های آلات راه سازی کرایه ماشین های آلات سنگین لیفتراک لوازم برقی ماشین های آلات سنگین لوازم برقی ماشین های آلات راه سازی خدمات فنی مهندسی برق مکانیکی ماشین های آلات راه سازی مکانیکی ماشین های آلات سنگین

188. لوستر و آیینه شمعدان
آباژور خم کاری

189. لوله و اتصالات -لوازم بهداشتی ساختمان کاشی سرامیک
لوله اتصالات ساختمانی پلی اتیلن پلیمر لوازم بهداشتی ساختمان کاشی سرامیک سینک ظرف شویی هود آشپزخانه تجهیزات لوله کشی ساختمان شیر آلات اتصالات چدنی لوله صنعتی اتصالات صنعتی

190. ماشین آلات کشاورزی
لاستیک ماشین آلات کشاورزی قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی لوازم یدکی تراکتور

191. ماشین سازی(اتوماسیون و خط تولید)
دستگاه شن و ماسه و کارخانه آسفالت کوبیت فک ماسه ساز سرند فیدر شاسی های نوار نقاله تامین قطعات یدکی

192. ماشین و هواپیماهای رادیو کنترلی
ماشین و هواپیماهای رادیو کنترلی


193. ماشین های آلات سنگین و راهسازی
دینام ماشین های آلات راه سازی استارت ماشین های آلات راه سازی کرایه ماشین های آلات راه سازی کرایه ماشین های آلات سنگین لیفتراک لوازم برقی ماشین های آلات سنگین لوازم برقی ماشین های آلات راه سازی خدمات فنی مهندسی برق مکانیکی ماشین های آلات راه سازی مکانیکی ماشین های آلات سنگین دستگاه شن و ماسه و کارخانه آسفالت کوبیت فک ماسه ساز سرند فیدر شاسی های نوار نقاله تامین قطعات یدکی

194. ماشین های اداری (فروش و خدمات)
قطعات ماشین های اداری مواد مصرفی ماشین های اداری ماشین های محاسباتی

195. مبلمان (لوازم و تعمیرات)
پیراهن مبلمان تعمیر مبلمان رویه کوبی مبلمان طراحی مبلمان

196. مبلمان و لوازم اداری
میز اداری مبلمان اداری

197. مبلمان(فروش)
فروش مبلمان منزل انواع مبلمان

198. محصولات فرهنگی و هنری
عرضه محصولات نمایس خانگی کلوپ

199. مصالح ساختمانی
آجر نسوز آهک سیمان قیر گچ موزاییک سوله اسکلت

200. مصنوعات پلاستیکی
فروش محصولات پلاستیکی فروش مصنوعات پلاستیکی

201. مطب(پوست-مو-زیبایی)
پوست و مو و زیبایی و لیزر موهای زائد

202. ملزومات نظافتی و تجهیزات تعمیرگاهی
جارو برقی خانگی صنعتی تجهیزات تعمیرگاهی خودرو دستگاه کارواش

203. موادغذایی و سوپر مارکت
شیر کره برنج لبنیات تنقلات بیسکوییت مربا شوینده ترشی جات آب لیمو آب غوره سرکه خیار شور زیتون چای قهوه نسکافه ادویه تخم مرغ خرما رب رشته فرنگی رشته آش روغن جامد روغن مایع زعفران سس قند شکر عسل غلات برنج حبوبات ماکارونی آب معدنی آب میوه دلستر عرقی جات عرقیجات نوشابه

204. مواد شیمیایی و آزمایشگاهی
تولید اسید سیتریک فروش اسید کلریدریک فروش اسید سولفوریک

205. مواد محترقه(نور افشانی)
وسایل آتش بازی وسایل نور افشانی

206. موبایل(خدمات و لوازم جانبی)
تعمیر موبایل تعمیر گوشی خدمات پس از فروش موبایل

207. موتور سیکلت -دوچرخه
هوندا پالس یاماها آپاچی تراشکاری قطعات موتور سیکلت تراش کاری قطعات موتور سیکلت تراشکاری قطعات دوچرخه تراش کاری قطعات دوچرخه تعمیر موتور سیکلت تعمیر دوچرخه کمک فنر سازی خدمات پس از فروش موتور سیکلت خدمات پس از فروش دوچرخه

208. موسسات و انجمن های خیریه
موسسه و انجمن خیریه

209. مهندسی نظارت(دفتر )
خدمات فنی خدمات مهندسی خدمات فنی تبلیغاتی مهندسین مشاور ناظر ساختمان اخذ انواع پروانه های ساختمانی مهندسی معماری آرشیتکت نقشه برداری نقشه کشی ساختمان نقشه کشی صنعتی

210. میوه فروشی-سبزیجات - عرقیجات
سبزی خرد کنی سبزی فروشی میادین میوه تره بار سیب گلابی گیلاس خربزه هندوانه طالبی ملون هلو شلیل انگور آناناس انبه موز خیار انار آلبالو زردآلو گوجه سبز دستنبو

211. نانوایی سنتی و فانتزی
بربری سنگک لواش تافتون خشکه پزی نان فانتزی نان رژیمی نان قندی نان ماشینی

212. نجاری-منبت کاری
انواع نجاری انواع منبت کاری ابزار نجاری ابزار منبت کاری درود گری درودگری

213. نخ و کاموا
انواع نخ انواع کاموا

214. نفت و گاز (تجهیزات)
شیر آلات فشار قوی تجهیزات نفت تجهیزات گاز پتروشیمی

215. نقاشی -خوشنویسی
خطاطی طراحی نقاشی روی شیشه ویترای نقاشی روی ظروف چینی نقاشی روی ظروف شیشه ای نقاشی روی جعبه های چوبی لوازم هنری تجهیزات هنری

216. نقره جات-زیور آلات
زیور آلات چرمی بدلیجات زیور آلات استیل نقره تیتانیوم

217. وکلای دادگستری
وکیل دفاتر دولتی دفاتر خصوصی

218. هتل - هتل آپارتمان
خدمات هتل ها

219. هیدرولیک-پنوماتیک-ابزار دقیق
دستگاه هیدرولیک دستگاه پنوماتیک تجهیزات هیدرولیک تجهیزات پنوماتیک قطعات هیدرولیکی هیدرو لیکی شلنگ های فشار قوی شلنگ های صنعتی هوای فشرده پنو ماتیک پنوماتیک


نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی خداوردی


آمار و احتمال مهندسی

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات آمار و احتمال مهندسی: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

zip file

نمونه سوالات آمار و احتمال مهندسی: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

zip file

ریاضی 1

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات ریاضی 1 دانشگاهی: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات ریاضی 1 دانشگاهی: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

ریاضی 2

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات ریاضی 2 دانشگاهی: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

zip file

نمونه سوالات ریاضی 2 دانشگاهی: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

zip file

فیزیک 1

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات فیزیک 1 دانشگاهی: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات فیزیک 1 دانشگاهی: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

فیزیک 2

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات فیزیک 2 دانشگاهی: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات فیزیک 2 دانشگاهی: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

معادلات دیفرانسیل

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

دینامیک

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات امتحانی دینامیک: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات امتحانی دینامیک: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

استاتیک

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات امتحانی استاتیک: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات امتحانی استاتیک: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

مقاومت مصالح

موضوع

دانشگاه برگزار کننده امتحان

نوع فایل

نمونه سوالات امتحانی مقاوت مصالح: نمونه 1

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

نمونه سوالات امتحانی مقاوت مصالح: نمونه 2

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Pdf file

ریاضی علم کامپیوتر و ریاضیات گسسته

موضوع

نوع فایل

نمونه سوالات امتحانی ریاضی علم کامپیوتر 1

zip file

نمونه سوالات امتحانی ریاضی علم کامپیوتر 2- قسمت اول

zip file

نمونه سوالات امتحانی ریاضی علم کامپیوتر 2- قسمت دوم

zip file

ریاضیات گسسته (کارشناسی آی تی - نرم‎افزار)

pdf file

امتحانات نهایی سال چهارم دبیرستان دی 93, امتحانات هماهنگ کشوری سال چهارم دبیرستان اردیبهشت 92, دانلود امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 92, دانلود امتحانات هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی شهریور, دانلود سوالات امتحان نهایی ادبیات عرب, دانلود سوالات امتحان نهایی اصول عقاید 2, دانلود سوالات امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال, دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3, دانلود سوالات امتحان نهایی زیست شناسی پیش دانشگاهی,دانلود سوالات امتحان نهایی سیر هنر در تاریخ, دانلود سوالات امتحان نهایی عربی 3, دانلود سوالات امتحان نهایی معارف اسلامی, دانلود پاسخ تشریحی امتحانات نهایی پیش دانشگاهی شهر, دانلود پاسخ تشریحی امتحانات هماهنگ کشوری

آنالیز کارشناسی ارشد رشته آنالیز کنکور ارشدسایان ، اعتراضبررسی آزمون ارشد بررسی آزمون کارشناسی ارشد بررسی کنکور ارشد رشته بورسیه تحلیل آزمون ارشد تحلیل آزمون کارشناسی ارشدتحلیل و بررسی کارشناسی ارشد تحلیل کارشناسی ارشد تحلیل کنکور ارشد تکمیل ظرفیت جذب خوابگاه دانشگاه آزاد دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 91 رشته دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 91 رشته دانلود سوالات دکتری 91 رشتهدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور رشته انسانی 89 دانلود مصاحبه و گفتگو با نفرات برتر کنکور سراسری 9 دانلود پاسخ تشریحی دکتری 91 رشته دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته دکتری 94 زیستشناسی شهریه علوم پزشکی علی غیاثی مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد مصاحبه با نفرات برتر کارشناسی ارشد مصاحبه با نفرات برتر کنکور ارشد معرفي رشته هاي دانشگاهی هیات علمی وام کنکور 94 گفت و گو با رتبه ای برتر ارشد گفت و گو با رتبه ای برتر کنکور کارشناسی ارشد گفت و گو با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد

زبان آلمانی(۳)زبان فرانسه (۳)زبان انگلیسی(۳)قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی اصول عقاید(۲) جغرافیا (2) تفسیر علوم قرآنی(2) حسابان ریاضی(۳) ریاضی ریاضی زبان خارجی(۳) قبل ازجدول زبان خارجی(۳) زبان خارجی(۳) زبان خارجی(۳) فیزیک(۳)وآزمایشگاه فیزیک (۳)وآزمایشگاه تاریخ ایران‌وجهان (2) تاریخ اسلام(2) زبان فارسی (3) زبان فارسی (3) زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی جبر و احتمال زمین شناسی جامعه شناسی (2) جامعه شناسی (2) هندسه(2) زیست شناسی(2)وآزمایشگاه فلسفه و منطق فلسفه و منطق ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی عربی(3) عربی(3) عربی(3) (ویژه ادبیات و علوم انسانی) عربی(3) (ویژه علوم و معارف اسلامی) شیمی(3) و آزمایشگاه شیمی(3) و آزمایشگاه آرایه های ادبی اخلاق(2

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 92


ادبیات فارسی تخصصی :

زبان فارسی تخصصی :

جغرافیا :

ریاضی :

فلسفه و منطق :

تاریخ ایران و جهان :

آرایه های ادبی :

عربی :

جامعه شناسی :

دانلود جزوات شیمی کنکور

دیفرانسیل (خـرداد 93)دیفرانسیل (شهریور 93)زیست (خـرداد 93)زیست (شهریور 93)زبان فارسی (خـرداد 93)زبان فارسی (شهریور 93)فیزیک – رشته ریاضی (خـرداد 93)فیزیک رشته ریاضی (شهریور 93)فیزیک – رشته تجربی (خـرداد 93)فیزیک رشته ی تجربی (شهریور 93)معارف اسلامی (خـرداد 93)معارف اسلامی (شهریور 93)شیمی پیش دانشگاهی 1 (دی 84 – نوبت صبح)شیمی پیش دانشگاهی 1 (دی 84 – نوبت صبح)شیمی پیش دانشگاهی 1 (اسفند 84)آرشیو کامل امتحان نهایی، ادبیات فارسی 3، امتحان نهایی، امتحان نهایی 90، امتحان نهایی 91، امتحان نهایی 92، امتحان نهایی 93،امتحان نهایی شهریور 93، امتحانات نهایی، امتحانات نهایی دی 92، برنامه امتحان نهایی خرداد 92، جبرواحتمال، حسابان، حسابان شهریور 93، خرداد 93، دانلود نمونه سوالات نهایی، دین و زندگی، زمین شناسی، زیست، زیست شهریور 93، سوالات امتحان نهایی،سوالات امتحان نهایی با پاسخ، سوالات امتحان نهایی خرداد 93، سوالات امتحان نهایی پیش دانشگاهی، شیمی، عربی، فیزیک،فیزیک شهریور 93، نهایی ادبیات فارسی خرداد 93، نهایی جبرواحتمال خرداد 93، نهایی حسابان خرداد 93، نهایی دین و زندگی خرداد 93، نهایی ریاضی خرداد 93، نهایی زبان انگلیسی خرداد 93، نهایی زبان فارسی خرداد 93، نهایی زمین شناسی خرداد 93، نهایی زیست خرداد 93، نهایی شیمی خرداد 93، نهایی عربی خرداد 93، نهایی فیزیک خرداد 93، نهایی هندسه خرداد 93، هندسه، پاسخ امتحان نهایی خرداد 93، پاسخ امتحان نهایی شهریور 93، پاسخنامه امتحان نهایی، کلید تصحیح امتحان نهایی

حرفه‌ای

فنی

نظری

ریاضی فیزیک

مباني رادار ، محيط زيست دريايي-عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي-تاسيسات نساجي-شيمي تخصصي سراميك-الياف نساجي-كارگاه الگو-خواص فيزيكي و مكانيكي چوب-محاسبات در سراميك-شكل دادن و پخت سراميك ها-ايستايي ساختمان-فن آوري ساختمان هاي فلزي-حسابداري صنعتي-مفاهيم و روش هاي آماري-حسابداري شركتها-فيزيولوژي تربيت بدني-تاسيسات برودتي-تاسيسات حرارتي-تاريخ هنر جهان-مباني تصوير سازي-طراحي 2 گرافيك-زبان تخصصي كامپيوتر-برنامه سازي تجاري Access-مواد شناسي چاپ-روش هاي تعيين موقعيت-نقشه برداري عمومي-نقشه كشي 2-هندسه ترسيمي-عناصر و جزئيات ساختماني-تاسيسات ساختمان-خانواده در اسلام-روانشناسي رشد-اصول متالورژيكي و ريخته گري-رسم مدل و قالب-رسم فني تخصصي-محاسبات فني تخصصي-ماشين هاي الكتريكي AC-مباني مخابرات و راديو-الكترونيك عمومي-رياضي 3-اكتشاف معدن-استاتيك و ديناميك مقدماتي-طراحي اندام و لباس-تكنولوژي سازه هاي چوبي-ماشين آلات سراميك-فن آوري ساختمان هاي بتوني-اصول حسابداري-تغذيه و بهداشت مواد غذايي-نقشه كشي تاسيسات-علم مناظر و مرايا-آشنايي با شبكه-تكنولوژي چاپ-كارگاه محاسبه و ترسيم-آشنايي با بناهاي تاريخي-متره و برآورد-حقوق خانواده در اسلام-اجزاء ماشين-ماشين هاي الكتريكي DC-مدار هاي الكتريكي-دين و زندگي 3-عربي (3)-جامعه‌شناسي (2)-زبان فارسي تخصصي-تاريخ ايران و جهان(2)-آرايه‌هاي ادبي-زبان خارجي3-جغرافيا 2-ادبيات فارسي تخصصي-فلسفه و منطق-تعليمات ديني و قرآن3-قرآن-جغرافيا-حرفه و فن-املا و انشاء-آمادگي دفاعي-عربي-ديني-تعليمات اجتماعي-زبان انگليسي-علوم-تاريخ-رياضي-عربي 3-هندسه 2-زبان فارسي 3-حسابان-زبان خارجي 3-ادبيات فارسي 3-جبر و احتمال-تعليمات ديني و قرآن3-شيمي 3 و آزمايشگاه-فيزيك 3 و آزمايشگاه-عربي (3)-جامعه‌شناسي (2)-زبان فارسي تخصصي-تاريخ ايران و جهان(2)-آرايه‌هاي ادبي-زبان خارجي3-جغرافيا 2-ادبيات فارسي تخصصي-فلسفه و منطق-تعليمات ديني و قرآن3-عربي (3)-زمين شناسي-زبان فارسي (3)-فيزيك (3) و آزمايشگاه-رياضي (3)-زبان خارجي3-شيمي (3) و آزمايشگاه-ادبيات فارسي3-زيست‌شناسي(2)و آزمايشگاه-تعليمات ديني و قرآن3

توجه: لینکها فعلاً غیر فعال بوده و به تدریج فعال شده و نمونه سوالات امتحانات مربوطه جهت استفاده شما قابل دریافت خواهد شد. در ضمن، این بخش در حال تکمیل است و به مرور نمونه سوال های امتحانات بیشتری را شامل میشود.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی خداوردی
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی خداوردی

خلاقیت طراحان سایان همراه با تنوع محصولات ، همه نیازهای شما را بخوبی پاسخ می دهد
کارت ویزیت- کارت دعوت و آگهی - اوراق اداری - مهرپلاستیکی و لیبل - ابزارهای بازاریابی - مصرف کنندهخانگی - هدایای تبلیغاتی - لوازم جانبی - کارت، - یادداشت - و دفترچه - خدمات مشتریان - عملیات تکمیلی - مشاورین فروش توزیع و تحویل - مشاوره فنی و خدمات پیش از چاپ - ارسال الکترونیک سایان
فایل چاپ اسکن پرینت- و بایگانی دیجیتال - ترویج رسانه چاپ-- خانه چاپ و طرح- - طراحی گرافیک- - نکات فنی چاپ - چاپ - اطلاعات متغیر - چاپ دیجیتال - چاپ دیجیتال کاغذ و مقوا - اقدام پژوهی - سلفون راق 1رو - سلفون براق 2رو - سلفون مات 1رو - سلفون مات2رو - کتان 1 رو امباس - کتان 2 رو امباس - لیبل با سلفون براق - لمینیت براق بزرگ - لمینیت مات بزرگ - لمینیت برجسته - لمینیت برجسته مربعی - سلفون مات دورگرد - پاکت ملخی - پاکت A4 - پاکت A5 - لیبل سی دی - برچسب اموال - کتان - لمینت ویزیتی براق
لمینت 6*9براق - لمینت برجسته 6*9 - لمینت برجسته مربع - فاکتور A5 - لیبیل برچسبی - لمینت ویزیتی مات
لمینت 6*9 مات - لمینت مربعی براق سایان - قبض سایان - پاکت نامه -پاکت رنگی تحریر (2000 تایی ) - پاکت رنگی گلاسه 2000 تایی - تراکت الوان - تحریر سفید - سلفون مات مخملی یکرو - سلفون مات مخملی یکرو - سلفون مات مخملی دورو دورگرد - سلفون مات مخملی دورو - دورگرد موضعی -سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب - لمینیت برجسته مات مخملی طلاکوب پابه پا - نقره کارت -لمینیت براق سایان (جدید) - نقره کارت لمینیت مات (جدید) - طلا کارت لمینیت براق (جدید) - طلا کارت لمینیت مات (جدید)
لمینیت برجسته طلاکوب - لمینت طلاکوب کوچک - آهنربایی آهنربایی با قالب طرح شما -پی وی سی
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)بدون تغییر رنگ- تحریر ۸۰ گرم - گلاسه ۱۳۵ گرم - ست اداری
تحریر ۸۰ گرم ست اداری - تحریر ۱۰۰ گرم ست اداری - کتان ۱۲۰ گرم ست اداری - گلاسه ۱۳۵ گرم - پاکت تحریر 80 گرم - پاکت تحریر 80 گرم - پاکت تحریر 80 گرم - پاکت گلاسه 135 گرم - پاکت گلاسه 135 گرم
پاکت کتان 120 گرم
سفارشات طراحی و چاپ
برش کاری - رنگ های تمپلات - رنگ های ساختگی (چاپ خطی) - قیمت چاپ مقوای بالای 300 گرم - 50*70 - 60*45 - 70*33 - 50*35 - 45*30 - 35*25 - عکاسی شابلونی - عکاسی صنعتی - خدمات امــباس - کاتولوگ و بروشور - اوراق و ست اداری - هدایای گوناگون - تقویم و سررسید
کارت مناسبت - کارت عروسی - مهر سازی - بج سینه - پلاک لوح و تندیس - CD و DVD - شبرنگ و نوار کشی پارچه نویسی - دفاتر فنی - بادکنک و بالن - عروسکهای تن پوش - هدایای تبلیغاتی - پس از چاپ
سلفون حرارتی - سلفون معمولی u.v یو وی - طلاکوب برجسته سازی - قالب سازی دایکات - لمینت لترپرس ( خط تا ، تیغ ) - پاکت سازی - جعبه چسبانی صحافی( گرم ، سرد ) - پخش اوراق تبلیغاتی توزیع نشریات برشکاری - چاپ - پرفراژ - شماره مسطح افست دیجیتال سلفون رول ( فلکسو ) بنر ( لارج فورمت )صنعتی سیلک ریسو لیزر ( حکاکی ) فلکسی PVC تامپو نایلون CD و DVD مگنتیاجسام سخت سابلیمیشنامنیتی هلوگرام - تبلیغات رسانه ای SMS - اینترنتی تیزر خرید و فروش دامنه فکس ایمیل انبوه - تبلیغات محیطی - استند بنر بیلبرد تابلو سازی دیوار نویسی - تبلیغات نمایشگاهی - تجهیزات غرفه آرایی غرفه سازی برگزاری نمایشگاه - بسته بندی - جعبه سازی ( مقوایی ، فانتزی ) کارتن پلاستیکی کارتن سازی شیرینگ و پک وکیوم ، فرمینگ نایلون و نایلکس ماشین آلاتبسته بندی صحافی چاپ - تسمه کشی - جعبه سازی - کارتن سازی - وب سایت - قالبهای سایت - هاست و دامین - طراحی سایت - فروشگاه دامین - طراحی فلش ، - بنرفروشگاه ساز - فروشنگان - چسبدار مقوا کاغذ تعمیرکاران ملزومات چاپ خرید ضایعات پلاستیک زینگ باطلهپوشال کاغذ باطله


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی

شماره ی تماس 65255234-021

شرایط انجام اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چیست ؟

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی چیست ، اقدام پژوهی معلمان ، اقدام پژوهی نمونه ، اقدام پروژه اقدام پژوهي با موضوع افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايی

اقدام پزوهی درس ریاضی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی املا ، اقدام پژوهی انشا ، اقدام پژوهی ریاضی ، اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی اضطراب

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن افت تحصيلي در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

پروژه اقدام پژوهي با موضوع تلفيق علوم تجربي و ورزش

پيشگيري ازرفتارهاي نامطلوب دانش آموزان درکلاس

چگونه توانستم با رویکرد نوین آموزشی اشتیاق و انگیزه را در دانش آموزان پرورش دهم

چگونه تنشهای روحی را در دانش آموزان کاهش دهیم

پروژه اقدام پژوهی با موضوع برطرف کردن حس حسادت در دانش آموزان

چگونگي تفهيم جملات مجهول زبان انگليسي در ميان دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم ؟

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم

چگونه توانستم کلاس تاريخ شناسي را براي خود ودانش آموزانم لذت بخش وبا نشاط سازم؟

چگونه توانستم کلاسي پويا و شاداب در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش ايجاد نماييم؟

چگونه توانستم آبريزش دهان مريم را کنترل کنم.

چگونه توانستم اختلالات رفتاري علي را کاهش دهم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزم را برطرف کنم

چگونه توانستم انگيزه دانش آموزان را در رابطه با درس انشاء افزايش دهم

چگونه توانستم انگيزه و مهارتهاي مطالعه و پژوهش را در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي تقويت کنم.

چگونه توانستم انگيزه ي دانش آموزان را به كلاس درس حرفه و فن افزايش دهم

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه پنجم ابتدايي بهبود بخشيدم

چگونه توانستم با استفاده از روش هاي تربيتي مشکلات اخلاقي دانش آموزانم را بهبود ببخشم

چگونه توانستم با استفاده از طرح فبک دانش آموزان کلاس پنجم کلاس را به درس انشا علاقمند سازم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟1

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟1

چگونه توانستم با روش هاي ارزشيابي دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم .

چگونه توانستم با روش هاي نوين تدريس دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم

چگونه توانستم با روش هاي نوين دانش آموزانم را به انشاء علاقه مند کنم

چگونه توانستم بر اساس فلسفه کودک و نوجوان در دبستان فعاليت نمايم

چگونه توانستم به کمک تکنيک هاي خلاقيت, وضعيت درس علوم زيستي و بهداشت دانش آموزان سال اول دبيرستان(که شانزده نفر از آنها تکرار پايه بودند)را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها کمک کنم

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي

چگونه توانستم بي انضباطي دانش آموزانم را کاهش دهم

چگونه توانستم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه توانستم تعداد دبيران شرکت کننده در طرح هميار معلم را افزايش دهم

چگونه توانستم توانايي ذهني عليرضا را در کلاس ارتقاء دهم

چگونه توانستم دانش آموزان دبيرستان دخترانه شاهد را به شرکت در نماز جماعت علاقمند کنم

چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را از طريق زنگ ورزش به برخي از اهداف تربيتي سند طرح تحول بنيادين نزديك كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس هنرعلاقه مند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به نماز جماعت علاقه مند کنم؟1

چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دخترم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

چگونه توانستم در اخلاق و رفتار انگيز ايجاد تغييز نمايم

چگونه توانستم در درس قرآن انگيزه و علاقه ايجاد کنم

چگونه توانستم درک آرايه هاي ادبي را براي دانش آموزان آسان نمايم

چگونه توانستم درس انشا را براي دانش آموزان پايه ي سوم جذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي پايه دوم را براي دانش آموزانم شيرين وجذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي دبيرستان را پر نشاط و شاداب کنم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم1

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم.

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس پنجم دبستان را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل نوشتاري دانش آموزم را حل کنم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري دانش آموز را حل نمايم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل خواندن علي را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل ناخن جويدن دانش آموز كلاس چهارم را درمان نمايم

چگونه توانستم مشكلات زباني و گفتاري دانش آموز عقب مانده ذهني 8 ساله دختر مصروع را مرتفع سازم؟

چگونه توانستم مهارت گوش دادن را در دانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم مهارت خواندن و نوشتن را در دانش آموزم تقويت کنم

چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس دردانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم ناسازگاري دانش آموز رابرطرف کنم

چگونه توانستم نظم را در مدرسه برقرار کنم

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه دوم دبيرستان مدرسه خاتم الانبياء را افزايش دهم؟

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدرسه کوثر را افزايش دهم

چگونه توانستم نمرات عربي دوم راهنمايي راافزايش دهم .

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم1

چگونه توانستن وابستگي شديد دانش آموز خود را نسبت به مادرش که همراه او به مدرسه مي آمد کاهش دهم.

چگونه خلاقيت را در كودكان كشف كنيم

چگونه دانش آموزان خلاق تربيت کنيم

چگونه دانش آموزم را به درس املا علاقه مند کنم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي را برطرف نمودم

چگونه مي توان تمرکز دآنش آموزان را در درس رياضي کلاس سوم الف

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود؟

چگونه مي توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاريخ را افزايش داد

چگونه مي توان مشکل يادگيري رياضي دانش آموز معصومه را حل کرد

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان راايجادكنم

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان را ايجادكنم1

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه بهبود بخشيم

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه

چگونه مي توانم انگيزه وعلاقه ي دانش آموزان به نماز

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط دانش آموز را بهبود بخشيم

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط نوشتاري دانش آموز را بهبود بخشيم املا و انشا

چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

چگونه مي توانم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟1

چگونه مي توانم نظم وانضباط را در کلاس دانش آموزان سال سوم راهنمايي روستاي طبر افزايش دهم

چگونه مي توانيم پرخاشگري را در دانش آموزان ابتدايي برطرف کنيم ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزان در درس املا پي ببريم و ارائه راه حل نو و ابتکاري در املا چيست ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيس1

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيست

چگونه ميتوان دانش آموز بيش فعال پايه دوم راهنمايي در درس آموزش حرفه وفن را شناسايي کرد و به او در درس خواندن کمک کرد

چرا دانش آموزان در سر كلاس قرآن را با ترتيل نمي خوانند ؟

گوشه گيري افسردگي

کاهش مشکل بي انضباطي دانش آموزان پايه پنجم

کـاهـش اضـطـراب دانـش آمـوزان يـک کـلاس در هـنـگـام امـتـحـان

اختلال ياد گيري

اختلالات يادگيري

ارائه راهکارهايي به منظور علاقه مند کردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه سالم

اشکالات (اختلالات) املا

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي گروه و ماهيت گروه چيست

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

اقدام پژوهي با چه راهکارهايي و چگونه ميتوانم مشکل ديکته نويسي احمد را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل نابهنجاري اخلاقي در يک دانش آموز را برطرف نمايم

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي نقش اقدام پژوهي درآموزش

اقدام پژوهي فيزيک

اقدام پژوهي چگونه مي توان از پژوهش هاي مبتني برعمل (اقدام پژوهي )بهره جست

اقدام پژوهي استرس1

اقدام پژوهي اضطراب

اقدام پژوهي فرصت ها و چالش ها در اقدام پژوهي

اقدام پژوهي معلم پژوهنده

اقدام پژوهي پژوهش در عمل

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا 2

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا2

اقدام پژوهي اختلال املا

اقدام پژوهي اختلال رفتاري رقيه

اقدام پژوهي تقويت درس پگاه

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني 1

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني

اقدام پژوهي رويکرد و تعريف در نگاه اقدام پژوهي

اقدام پژوهي (اضطراب)

اقدام پژوهي پرخاشگري بددهني ايجاد نظم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه پايه سوم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي در برخي از دانش آموزان پايه سوم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي پيدا کرديم؟

اقدام پژوهي چگونه املاء دانش آموزان کلاس اول راتقويت نمودم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي

اقدام پژوهي چگونه توانستم اضطراب امتحان را در دانش آموزان کاهش دهم1

اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت چهار شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم با استفاده از روش هاي نوين دانش آموزانم را به نوشتن انشا علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با ايجاد رابطه دوستانه و محبت آميز ، در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانم موثر باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با تشکيل گروه در کلاس آنها را به درس دين و زندگي علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم بي رغبتي اعضاء را نسبت به فعاليت بحث آزاد در کانون پرورش فکري نوشهر کاهش دهم

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقه مند كن

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشكل خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستيم توانايي دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زيست شناسي افزايش دهيم

اقدام پژوهي چگونه خلاقيت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

اقدام پژوهي چگونه مشکلات املايي کيميا دانش آموز پايه ي پنجم را برطرف کنم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت املا نويسي دانش آموزان را بالا ببرم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت هاي خواندن

اقدام پژوهي کم رويي سوم ابتدايي

اقدام پژوهي کم رويي

اقدام پژوهي کم رويي1

اقدام پژوهي کودک آزاري

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي1

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در جغرافيا با نگرش معنوي

اقدام پژوهي اثر تشويق در تغيير رفتار دانش آموز

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آ1

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن1

اقدام پژوهي استرس

اقدام پژوهي افت تحصيلي دردانش آموزان راهنمايي

اقدام پژوهي افزايش مطالعه

اقدام پژوهي املا اول ابتدايي 1

اقدام پژوهي ايجاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي پايه اول

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزانپايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي برطرف کردن افت تحصيلي در دانش آموزان راهنمايي با استفاده از روشهاي تلفيقي

اقدام پژوهي بهداشت فردي

اقدام پژوهي تأثير فعاليت هاي موسيقايي بر حافظه و توجه دانش آموزان کم توان ذهني دختر

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين 1

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي تقويت درسي دانش آموز

اقدام پژوهي توانستم علاقه دانش آموزان را به تکاليف رياضي در پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

اقدام پژوهي جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم

اقدام پژوهي حجاب

اقدام پژوهي حرفه و فن

اقدام پژوهي در زمينه افت تحصيلي

اقدام پژوهي درمورد رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهي راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

اقدام پژوهي رياضي چهارم ابتدايي

اقدام پژوهي رياضي دوم ابتدايي

اقدام پژوهي زبان انگليسي 1

اقدام پژوهي زبان انگليسي

اقدام پژوهي عربي

اقدام پژوهي فعال سازي شوراي معلمان

اقدام پژوهي كنترلي بر رفتار و زبان دانش آموز بد دهن

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي مطالعه

اقدام پژوهي منطق و فلسفه

اقدام پژوهي نماز 6 صفحه

اقدام پژوهي نماز جماعت

اقدام پژوهي هاي مقطع ابتدائي رياضي

اقدام پژوهي ورزش يزداني

اقدام پژوهي يا پژوهش درعمل

اقدام پژوهی املا

اقدام پژوهی فلسفه

ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

با چه را هکارهايي و چگونه توانستم مشکل ديکته نويسي وهاب را بهبود بخشم

بررسي اثر بخشي پرورش خلاقيت دانش آموزان در مدارس

بررسي دلايل پائين بودن نمرات املاء درس زبان انگليسي کلاس سوم مدرسه راهنمايي

بررسي علل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي

بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي ي1

به هندسه علاقه مند کنم اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم

بهبود شرکت اوليا در امور آموزش و پرورش

بي علاقه گي، بي توجهي و غير فعال بودن اغلب دانش آموزان درانجام فعاليت هاي درس رياضي

تکريم ارباب رجوع

تأثير تكاليف اينترنتي بر يادگيري دروس فارسي ، رياضي و علوم تجربي دانش آموزان دوره ي ابتدايي

تحليلي بر فرصت ها، تهديد ها و راهکارها در اقدام پژوهي

تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در درس شيمي

تقويت املا باكار عملي اقدام پژوهي

تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي اقدام پژوهي

جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم 3 صفحه

خلاقيت و راه‌هاي پرورش آن در دانش‌آموزان

دانش آموزان كم توان ذهني دختر

دين و زيست شناسي

راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

راهکارهاي افزايش علاقه دانش آموزان کلاس پنجم به درس رياضي

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت 1

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي

راهکارهاي نهادينه کردن پژوهش در بين معلمان

راهكارهاي تقويت گرامر زبان انگليسي دانش آموزان رشته علوم تجربي 1 مركز پيش دانشگاهي

راهكارهايي براي تقويت انشاي دانش آموزان دوره ابتدايي

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبا ن انگليسي پيش دانشگاهي دانش

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبان انگليسي پيش دانشگاهي دانش آموزان رشته علوم تجربي

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان پنجم ابتدايي

رفع مشکلات خواندن در مقطع ابتدايي

روش اقدام پژوهي

روش تحقيق با رويکرد اقدام پژوهي در آموزش و پروش

روشهاي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي آموزشي

رياضي چگونه توانستم دانش آموز را متقاعد کنم که استفاده از تقلب در امتحان عملي غير اخلاقي است

زندگي گروهي را چگونه به دانش آموزان كلاسم ياد دهم؟

شناسايي عوامل بازدارنده دبيران ومعاونين فناوري در بکارگيري روش هاي تدريس مبتني بر آزمايشگاه واجراي راهکارهايي در جهت رفع آن در شيمي

علاقمند كردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه‌ي صحيح و سالم

علاقه مندنمودن دانش آموزان به رشته هاي هنرستان

علل رواني و اجتماعي گرايش به مصرف سيگار در نوجوانان و جوانان

فرم نظارت و مستند سازي اقدام پژوهي

فعال سازي دانش آموزان در کارمشارکتي يا گروهي

مطالعة بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي

معلم پژوهنده

معلم پژوهنده1

نقش پژوهش در تدريس

نقش اقدام پژوهي در افزايش كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی

Tahghigh
========

13آبان روز دانش آموز
1ـ سه نوع سنگ اساسی چه هستند
3مشاوره
8 سال دفاع مقدس
defa moghadas
DNA
DNA
hejab+hazrat mahdi
Networked Multimedia 1
Networked Multimedia

خاک
شاخصه زندگی مومنانه در قرآن
پایان طبیعت
پرخاشگری نوجوانان
پرستاری
پرورش ماهیان آبهای شیرین
پسوند فایلها
پشه مالاریا یا آنوفل
پکیج
پلاستیک
پلیس
پوست
پوست1
پوستر
پوسته
پوشش بدن جانوران
پَرَستو پرنده
چگونه آنچه ساخته ایم را در برابر زلزله ایمن سازی کنیم
چگونه شکر خدا را به جای آوریم
چگونه می توانیم قدرت تصور و تجسم خود را افزایش دهیم
چگونه می توانیم قدرت تصور و تجسم خود را افزایش دهیم22
چکمه
چادر نشینی 1
چادرنشینی
چالش ‌های پیش ‌روی اکوتوریسم
چالشها در سطح کلان
چرا آمار مبتلایان به ایدز در بین زنان و دختران بیشتر است
چرا اندازه گیری می‌کنیم
چرا انسان اشرف مخلوقات هست
چرا برخی از جانوران لانه میسازند
چرا بعضی افراد بسیار فعال و بعضی کم کارند ؟
چرا نباید ظرف وضو از طلا و نقره باشد
چرا وضو گرفتن ظروف طـلا و نـقره حرام است
چراباید انقلاب اسلامی را شناخت
چربی
چشم پوشى پیامبر صلى اللّه علیه و اله از ناپسندیها
چهار فصل بهار تابستان پاییز زمستان
چهارشنبه سوری
چوب و کاربردآن
چوب
چوب1
چیست
ژاپن در خط نظامی گری
ژیمناستیک
گاو نژاد
گاوداری
گرم شدن کره زمین و سوء استفاده
گرما
گروه و ماهیت گروه چیست
گل سرخ
گل
گلخانه‌2
گلف
گناهان کبیره
گوگرد
گوگرد1
گودی کمر چیست و درمان گودی کمر
گوشت
گیاهان چگونه به تکامل رسیدند
گیاهشناسی
گیج گلاس درام
کارآفرینان برتر جهان
کارآموزی11
کاربرد چوب در ساختمان
کاربرد آهن
کاربرد سنگها و کانی های صنعتی و کاربرد آنها
کاربردهای مختصات در زندگی مدرن
کارنامه اعمال و صفات
کاریز یا قنات
کاریز
کانیها
کاهو
کبدی ورزش
کتاب و کتابخوانی
کتاب
کتابخانه پروژه
کربوهیدراته1
کربوهیدراتها
کرل
کرمهای انگلی
کشاورزی در دوره پهلوی تا انقلاب
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی1
کشاورزی1
کشت و پرورش گل سنبل و نرگس
کشتی فرنگی
کشتی
کشف بهترین روش طبیعی برای تصفیه آب
کفش مراحل تولید
کفش
کلامت مطهر
کمپود
کمکهای اولیه
کنترل آفات انباری توسط خاک‏های دیاتومه
کنترل دور موتور
کهکشان
کهکشان1
کوبیسم
کود شیمیایی
کودتای 28 مرداد 1332
کولر آبی
کولر آبی1
کوهنوردی
کیفیت
کیهان شناسی در علم نجوم
کَلیله و دِمنه
آکد
آب درمانی چیست
آب درمانی
آب مایه حیات و فراوان
آب های زیرزمینی
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشأ حیات و سراغاز زندگی موجودات زنده اس1
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشأ حیات و سراغاز زندگی موجودات زنده است
آب
آبگرمهای معدنی
آبشار
آبیاری
آتش سوزی در کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد
آتش فشان
آتش نشان
آتش نشانی 10
آتش نشانی
آتش نشانی9
آتشفشان
آتل بندی
آداب معاشرت 3
آداب معاشرت1
آداب و رسوم مردم شیراز
آرایشگاه مردانه
آشوب
آفت مگس میوه زیتون
آلزایمر 3
آلزایمر
آلمان
آلودگی هوا و چالش کلان شهرها
آلودگی هوا
آلودگی هوا1
آموزگار علوم
آموزش cplus
آنتی‏بیوتیک
آهن گالوانیزه
آهن ربا و مغناطیس
آهن زنگ نزن
آهن
آهنربا
آهنربا2
آیا تمام کاغذها می توانند بازیافت شوند
آینه
آیه الکرسی
اکسپرسیونیسم
اکوتوریسم 1
اکوتوریسم در حفاظت محیط 1زیست
اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست
ابزار های مورد استفاده در تولید پروژه
ابزار و وسایل ایمنی
اتفاقات زمان تولد حضرت محمد
اتیسم یک اختلال نافذ رشد با نشانه های متفاوت است که ناتوانایی هایی در زمینه های مختلف از قبیل مها
اثر گلخانه ای
اثر گلخانه
اجسام رسانا و نارسانا
احکام نماز
احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن
احیای قلبی ریوی
ادب
ارتباطات
از کنترل تا تضمین کیفیت
ازدواج
ازدواج3
اسکی
اسکیت
اسکیت1 بدون عکس
اسکیت1
اسب
استانداردهای طراحی ایستگاه اتوبوس
استرس
استرلاب
اسراف
اسید لاکتیک
اسید نیتریک
اصطکاک
اصل چیست و به چه معناست
اصول پرورش گاو شیری
اصول آداب معاشرت
اصول و فنون مذاکره
اضطراب امتحان
اضطراب
اضطراب
اعاده حیثیت
اعتکاف
اعتصاب ناموفق
اعتماد به نفس و راههای تقویت آن
اعتیاد 1
اعتیاد 2
اعتیاد
اعتیاد
اعتیاد
افراد خلاق
افسردگی چیست
افسردگی اساس2ی
افسردگی اساسی
اقیانوس
الگو ی توسعه حرفه ای کارکنان PDP
الگوی مصرف
الکتریسیته جاری
الکتریسیته
الیاف قابل ارتجاع
الیاف
الیاف1
امپریالیسم
امار
امام جماعت وِیژگی
امنیت شبکه های بی سیمwifi
امنیت و تاریخچه امنیت
انگیزه هاى انکار معاد
انگیزه هاى انکار معاد1
انتگرال
انتخابات1
انتقال خون
اندازه گیری دائم گازهای محلول در روغن بعنوان حفاظت
اندیشه سیاسی امام
انرژی پتانسیل
انرژی گرمایی
انرژی از خورشید
انرژی هسته ای 3
انرژی هسته ای 4
انرژی هسته ای
انرژی
انسان کامل از دیدگاه اسلام
انسان برای کند کردن یا جلوگیری از انجام شدن واکنش های شیمیایی از راه های گوناگونی استفاده می کند
انسان به کمک تغییرهای شیمیایی ترکیب های بی شماری
انسانی
انقلاب مشروطه
انواع دین در دنیا
اهداف اسلامی
اهرم ها 1
اهرم ها چگونه به ما کمک میکنند
اهرمها
اولین دوره ریاست جمهوری
ایدز چیست
ایدز
ایدز3
ایدز6
ایران (1)
ایران (2)
ایران
این تمرینها با افزایش قدرت و کشش عضلات موجب افزایش استقامت و توان ماهیچه های شما می شود که در نتی
اَهرُم
اُقیانوس
باکتری
باران اسیدی
بازیافت کاغذ
بازیافت کاغذ
بازیافت زباله های آهنی
بازیافت
بازیهای محلی
بانک کشاورزی
بانکداری
بانکداری1
بتن الیافی
بتن عبور دهنده نور1
بحث
بحران آب و راههای مد یریت بحران
برگ
برگ
برای پیداکردن دوست خوب
برای گرم کردن خانه ی خود از چه نوع سوختی و به چه مقدار
برتری اسلام بر سایر ادیان چگونه ثابت می شو1
برتری اسلام بر سایر ادیان چگونه ثابت می شود
برج تقطیر
برزخ
برق
برنامه‌ریزی درسی
بزه کاری فهرست
بزهکاری و راههای پیشگیری علل روانی و اجتماعی
بزهکاری و راههای پیشگیری علل روانی و اجتماعی11111
بزهکاری کودکان و نوجوانان
بسکتبال 3
بسکتبال136
بسکتبال2
بسیج چیست
بلوغ
بنز
بهائیت
بهترین ملاک انتخاب همس1
بهترین ملاک انتخاب همسر
بهداشت 6 صفحه
بهداشت تاریخچه
بهداشت روان
بهداشت و درمان
بهداشت
بهداشت12
بهداشت6
بهداشت669
بهورزان در خانه های بهداشت2
بودجه بندی
بونسای
بونسای1
بیت المال
بیسبال
بیل های مکانیکی
بیماری تنفسی
بیماری میتوکندی
بیماری های روانی
بیماری وبا
بیماری‌های مفاصل
بیمه
تکامل فناوری تمیزکاری و یفرسیلیکون
تکواندو
تأثیر تغذیه بر اخلاق
تئاتر پست مدرن
تئاتر
تاثیر انواع پخت بر مواد غذایی
تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش
تاثیر تغذیه بر جسم و جان
تاثیر تغذیه بر ورزش
تاثیر تغذیه بر ورزش1
تاثیر تغذیه بر ورزش2
تاثیر محبت والدین بر شکل گیری رفتار فرزندان
تاثیر ورزش بر فعالیت های روانی
تاثیرات محبت و تشویق در تعلیم و تربیت
تار عنکبوت
تاریخ پیدایش دین
تاریخ ادبیات فارسی
تاریخ اسلام
تاریخچه کشاورزی در ایران
تاریخچه عکاسی
تاریخچه علم نجوم
تاریخچه وقوانین ورزش پینگ پنگ
تاور کرین چیست
تایپ ده انگشتی
تبلت
تبلیغات و بازاریابی
تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری
تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری
ترک بتن
ترک بتن1
ترکیب آلی فلزی
ترکیبات CFC
تراشکاری
ترانسفورماتور
تربیت بدنی مراحل تدریس
ترس
ترس
ترسناک ترین سلاح های انفرادی
ترمودینامیک
ترنج
تروریسم سایبری
تریاک
تریاک
تزئین اتاق کودکان
تسخیر لانه جاسوسی
تشت گذاری مراسم
تشریح گوسفند
تشریح قورباغه
تعریف دین
تعریف و موضوع علم کلام در تعریف علم کلام اسلامى کافى است که بگوئیم علمى است که درباره اصول دین اس
تغذیه و بهداشت مواد غذایی
تغذیه
تفکر انتقادی چیست
تفاوت قورباغه و وزغ
تقطیر و برج های تقطیر
تمرین‌های استقامتی
تمرینات قدرتی و استقامتی با ابزارهای ویژه
تنش خشکی یا تنش آبی
تنفس
تنفس321
تنیس
تهاجم فرهنگی
تهیه کاغذ
توپولوژی در هندسه
توتیای دریایی
توحید عوام و خواص
توحید
توربین گاز سیستم های فرعی
تولید انرژی از گیاهان سبز
تولید مثل
تولید و رشد میزان میوه ها در ganderma lucidum
تیک عصبی
تیفوس
تیمم
ثاثیر زلزله بر ساختمان
جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر
جامعه شناسی
جامعه شناسیd
جامعه‌شناسی
جایگاه ایثار در دوران هشت ساله دفاع مقدس و چگونگی حفظ آن
جایگاه مدیریت دانش در فرآیند مدیریت بهره وری
جذام
جرم و راه های پیشگیری از آن
جزر و مد
جشن بهمنگان
جشن‌های ایرانی
جشنهای آیینی
جغرافى
جغرافیا6
جلگه
جلبک
جنگ نرم
جنایات صدام
جنبش تنباکو
جنبش تنباکو1
جهان بینی
جهان جانوران
جهان
جهانگردی انواع
جهانی شدن یا جهانی سازی
جهش و تغییرات ژنتیک
جوجه تیغی
جوشکاری 1
جوشکاری دورانی
جوشکاری
جُغد
حکومت عباسیان
حاکی روی چمن
حادثه کربلا در یک نگاه
حاشیه نشینی مقدمه آسیب های اجتماعی
حجاب
حجر
حرف زدن در سیره امامان
حریق راه های پیشگیری
حساب مستقل
حسابداری استاندارد
حسابداری انواع
حسابداری دولتی
حسابداری مستقل
حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند
حسادت
حسد
حفاری
حق تقدم سهام و مسائل مربوط به آن
حق وتو و صلح و امنیت جهانی
حقوق بشر فرانسه
حقوق خانواده در اسلام
حقوق زن در اسلام
حقوق زن در اسلام1
حمل و نقل
حنا
حوادث اتمی
خاک
خازن
خانواده از منظر قرآن
خانواده
خاویار
خدا
خدماتی که درخانه بهداشت به مراجعین ارائه میشو1
خشت و آجر
خشم راه هایی برای 1کنترل
راه هایی برای کنترلخشم
خشم
خلافت عباسیان
خلاقیت در مدیریت
خلاقیت

خلبانی
خلج
خواب
خون‌آشام
خونریزی
دکوراسیون
دارو سازی‌
داروهای گیاهی
داستان آفرینش انسان در اساطیر ملل
دب اکبر
دختران فراری
در ایران باستان زنان به عنوان یکی از متمدن ترین اقوام جهان دارای جایگاه بسیار بلند و مقامی بس ارج
دوران حاملگی
درآمدی بر اقتصاد رسانه ها
درد
دروغگویی در اختلال شخصیت ضد اجتماعی
دستگاه گوارش
دستگاه مولتی متر و منبع تغذیه و برد
دعا
دفاع مقدس
دلیل وقوع حوادث پی
دماپا
دهان
دهه فجر 2 صفحه
دهه فجر
دو میدانی
دو و میدانی
دوره نوجوانی چیست
دوست دختر و پسر
دوست دختر دوست پسر
دوستى بین دختر و پسر
دیابت
دید کلی
دیسک کمر
دیفرانسیل و انواع آن
دیفن باخیا
دین مسیح
ذات السلاسل
رابطه علم ورزش با روانشناس1
رابطه علم ورزش با روانشناسی
رابطه و عقل و عشق
رابطه و عقل و عشق1
راز خلقت2
رازی
راهسازی
راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سطح داخلی ملی
راهیان نور
ربا و نقش آن در جامعه
رجم از دیدگاه فقهی
رس
رشته انسانی
رشته انسانی1
رفتار حرکتی
رمضان66
رنگ در زندگ1
رنگ
رنگرزی
رنگها و رنگ آمیزی الیاف
رنگها
رنسانس پیشرفته
رهبری سبکها
رهبری
روان‌شناسی اسلامی یا علم‌النفس
روانشناسى اسلامى
روانشناسی کمال از دیدگاه اسلام
روانشناسی و رشته آن
روانشناسی
روده باریک
روز نابینایان عصای سفید
روزه
روستا
روش کیو
روش های تمرین با وزنه برای افزایش قدرت
روشهای اصلاح و تغییر رفتار کودکان و نوجوانان
روشهای مهار خونریزی
روغن هسته انگور یکی از مواد خوراکی می باشد که در این روزها بسیار باب شده است
ریاضی
ریاضیات و علوم
ریحان
زباله
زبان فارسی
زرافه شیر خرگوش پنگوئن
زلزله در ایران
زلزله
زلزله1 2
زمین 2 صفحه
زمین شناسی پزشکی ایران
زمین
زمین1
زمین‌لرزه یا زلزله
زن مقام 1
مقامزن
زنگ زدن آهن
زنبور عسل
زندگی نباتی چیست
زندگی
زندکی خورشید
زیور آلات تاریخچه
اسکی روی آب
ساکسوفون
ساختار گرایی
ساختمان ستون فقرات
سازه های ماکارونی
ساعت
ستارگان
ستارگان1
سد کرج
سرخ پوست
سرخک
سرخک1
سرخکdocx
سرطان پستان
سرطان چیست
سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا
سرطان های شایع زنان
سرقفلی
سفر آب درون زمین
سفر آب روی زمین
سلجوقیان
سلجوقیان1
سلول چیست
سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است
سنگ ساختمانی
سنتز نانوساختار با استفاده از سورفاکتان1
سنتز نانوساختار با استفاده از سورفاکتانت
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
سه ناحیه آب و هوایی
سوخت هسته ای
سیب 1
سیب
سیتوپلاسم
سیر تاریخی
سیره ی نبوی
سیل
سُفالگری
شکنجه
شکنجه
شاخص های اعتدال از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه مدرسه شاهد
شاخص های اعتدال از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه مدرسه
شاخصه زندگی مومنانه از دیدگاه قرآن
شاخصه زندگی مومنانه از دیدگاه قرآن1
شاخصه زندگی مومنانه در قرآن
شاخصه های اعتدال از دیدگاه امام علی ( ع ) در نهج البلاغه
شامپو


شب یلدا
شب یَلدا
شب یَلدا1
شبکه های بی سیم
شترمرغ
شرکت تجاری
شرکت در جرم
شراب و عرفان اسلامی
شراب
شرح و توصیف اختراع
شرط ذخیره مالکیت منوط به شرط فاسخ
شرط ذخیره مالکیت منوط به شرط فاسخ1
شعر و تفکر در عرفان اسلامی
شغل
شفق قطب1
شفق قطبی
شهاب سنگ
شهاب سنگ1
شهرداری
شهروندان چگونه می توانند به محله های خود معنا بدهند
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
شیر خوراکی
شیر خوراکی1
شیرین بیان
شیشه
شیشه
شیطان
شیـرینی و شـکلات
شیمی
شیوه‏هاى آموزش و جذب فرزندان به نماز
شَطرَنج
صافکاری
صافکاری1
صلوات
صندوق بین‌المللی پول
صنعت گردشگری در ایران
صنعت کاغذ سازی Paper Making Industry
صور فلکی
ضایعات گندم
ضد اسهال
ضر یب هو ش و مو فقیت تحصیلی
طبیعت
طراحی ساختمان در اقلیم سرد و کوهستانی
طراحی نکات
طراحی و تدوین یک برنامه آموزشی اثر بخش
طرح توجیهی دفتر خدمات مسافرتی وهواپیمائی جدید
طرز تهیه سرکه
طرز تهیه ماست
طلا
ظروف چینی
ظروف سفالی
ظهوراسلامگرایان سکولار در ترکیه
عکاسی چیست
عاشورا از ریشة عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است
عایق کاری ساختمان
عایقکاری رطوبتی ساختمان
عجایب هفت گانه
عدسی واگرا و همگرا
عسل
عشق
عفاف و حجاب در کربلا
عفونت
عقل و عشق
عکاسی رزولوشن کنتراست دامنه پذیرش نور حساسیت گرین های تصویری
علائم ظهور امام زمان
علائم ظهور امام زمان1
علامت استاندارد چیست
علت سوراخ های پنیرهای سوئیسی چیست
علل گرایش جوانان به مواد مخدر
علل بدحجابی و برخی آثار سوء آن با نگرشی جامعه شناختی
علم خداوند
علم قاضی
عمل صالح از دیدگاه قرآن
عنوان فارسی
عید نوروز در گرگان و استراباد
عید نوروز
غدیر خم
غذا و تغذیه
غسل جنابت ارتماسی ترتیبی
غیبت چنان که از اسمش پیدا است این است که در غیاب کسى سخنى گویند
فتا شمار
فتنه آخر الزمان 1
فراکتال چیست
فرانت پیج
فرز کاری
فرسایش اساسا یک پدیده تسطیح یا هموارکننده سطح زمین است به این ترتیب که خاک و قلوه سنگ از راه حمل شدن
فرش
فرهنگ
فروش play station
فریون وضرر ها یی که این گاز به محیط
فسیل چیست1
فسیل چیست2
فسیل چیست4 صفحه
فسیل چیست5 صفحه با عکس
فضیلت های حضرت علی (ع)
فلز سدیم
فلز سرب
فلز طلا
فلز مس
فلزات
فن آوری اطلاعات و عوامل توسعه و هرچه مطلوب تر شدن در جوامع بشری
فن آوری سبز
فن
فناوری اطلاعات (IT)
فناوری نانو
فناوری نانو
فنی حرفه ای
فهرست شاخصه زندگی در نهج البلاغه بازیافت کاهش آلودگی
فوتبال
فوتبال
فیلمهای عکاسی
فیلمهای عکاسی1
قاجار
قارچ جلبک باکتری
قارچ
قالب های شعر
قالب های شعر1
قالی بافی
قالیچه
قانون
قانون1
قانونهای حسابداری اجاره ای
قبله نما
قدرت الهی
قرآن معجزات
قرآن و آثار
قرار داد 1975
قرار داد گچ کاری
قرار داد کار با مدت محدود
قطب نما
قلب
قهوه ای شدن اکسیداسیون شیمیایی
قهوه ای شدن اسیداسیون
قومیت و ابعاد آن در ایران
کاربرد های مغناطیس در زندگی و صنعت
کرونولوژی یک تجربه
کودکی فردوسی و شکل گیری شاهنامه
لامپ کم مصرف
لانه سازی پرندگان
لایه ازون
لایه اوزن
لایه اوزون چیست
لایه اوزون چیست1
لایه اوزون1
لباس و پوشاک محلی
لباس و پوشاک
مار
مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که تحت تأثیر اندیشه
ماسک صورت
ماشین آلات ساختمانی
ماشین لباسشویی
ماشین لباسشویی1
ماهیت شغل
مباهله
مبدل های DC به AC دی سی
مثلث برمودا
محاسبه روز قمری با ماه
محبت
حقوق
محصولات نانو
محلول ها6
محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی
مدیر موفق وظایف
مدیریت 1
مدیریت کسب و کار از نگاه مایکروسافت
مدیریت کسب و کار
مدیریت خلاق در آموزش و پرورش 4
مدیریت زمان
مدیریت زمان1
مدیریت و سازمان
مدیریت
مدیریت1

مرگ321
مرگ
مراحل پیدایش انسان
مرورگرهای وب بر حسب سال
مزایا و معایب شغل آزاد و دولتی
مسجد و امام جماعت موفق
مسمومیتهای تزریقی
مشارکت اجتماعی دانش آموزان وعوامل مؤثر بر آن
مشارکت
مشاوره تحصیلی در ایران تاریخچه
مشاوره تحصیلی در ایران تاریخچه1
مطالب علمی
مطالعه اثر اسانس تعدادی از گیاهان داروئی بر روی کیست ژیارلامبلیا در مقایسه با مترونیدازول در in
معاد چیست
معادله دیفرانسیل
معامله
معجزه آب
معجزه حضرت محمد
معرفی رشته مهندسی شهرسازی
معرفی رشته مهندسی شهرسازی1
معرفی رشته های فنی و حرفه ای و ریاضی فیزیک تجربی انسانی
معلم
معلم
معلمی شغل نیست
معلمی شغل و حرفه نیست
معماری چیست
معماری یونان
معنای عفّت
معیارهای اسلامی پوشش زنان و الگوی مصرف آن 1
مقاله مدیریت و بهینه سازی انرژی الکتریکی - حمیدی
مقاومت الکتریکی
مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه‌های توسعه کشور
مقایسه دو نظام دامداری سنتی و صنعتی
مقایسه رشد اقتصادی ایران با 22 کشور منتخب دنیا
ملاحظات تاریخی
ملاکهای انتخاب
ملی شدن نفت
منابع انرژی
منظومه شمس1
منظومه شمسی
منظومه شمسی
مهارت‌های زندگی
مهارتهای زندگی
مهدویت
مهندسی معدن
مواد پلیمری 1
مواد پلیمری
مواد زاید جامد
مواد منفجره چه موادی هستند
مواد منفجره چه موادی هستند1
مواد نگهدارنده
مواد نیروزا و مکمل‌ها
موانع ازدواج
موانع ازدواج1
موزه ایران باستان
موضوع شماره 3
موضوع
موفقیت در پرورش کاکتوس
موفقیت در تحصیل
مویرگ
میکروسکوپ 1
میکروسکوپ
میزان بارش
میزان بارش1
نگاهی به سیر تحول تعزیه از دیروز تا امروز
نگهبان هر آنچه برای شما مهم است
نکات ایمنی و سلامت
نائبان امام زمان
ناسازگاری
نامزدی در ایران و سایر کشورها
نان تولید
نانو فناوری
نبرد کربلا
نبوت در نهج البلاغه
نبوت در نهج البلاغه1
نجوم
نجوم1
نجوم4
نحوه صحیح برنامه ریزی تحصیلی
نشاسته چگونه به وجود می آید
نغذیه سالم
نفت (1)
نفت
نفس
نقاشی چینی
نقاشی چینی
نقاشی مینیاتور چیست
نقش اخلاق درپیشرفت کشور
نقش امریکا در حمایت از صدام
نقش جوانان درجامعه
نقش دفاع مقدس
نقش مردم در دفاع مقدس
نقش معلم در تربیت دینی دانش
نقش مهاجرین در پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشورها
نقش و تاثیر وحدت ملی و انسجام اسلامی
نقشه کشی وسایل
نقشه برداری انواع
نقشه خوانی 1
نقشه خوانی
نقوش انسانی
نمار 136
نماز 16 صفحه
نماز 22 صفحه
نماز 2 صفحه
نماز 6
نماز جمعه
نماز در قرآن
نماز و عبادت در ادیان مختلف
نماز
نماز
نماز2 صفحه
نماز3
نماز36
نوجوان
نوجوانی از دوره های بسیار مهم زندگی است در این دوره تغییرات جسمی و عاطفی بسیاری در نوجوان روی می
نوجوانی11321
نور 1
نور
نوروز خوانی از نیمه اسفند ماه
نوروز
نیروگاه هسته ای
نیروگاه
نیمه شعبان هشتمین ماه در گاه
هاپکیدو هوشین کیدو
هادیهای پرظرفیت آلومینیومی
هادیهای ترمال با ظرفیت بالا
هرس
هضم مواد از طریق هوازی
هضم مواد از طریق هوازی1
هلال احمر
همدان
همستر
هندبال
هوش
هولوکاست
هولوکاست1
هیجان چیست
هیجان
هیدران
هیدروتراپی به عنوان آب درمانی در گذشته توسط ایرانی ها وژاپنی ها
هیدرولیک و پنوماتیک
واکسن 1
واکسن 2
واکسن
واحد پول کشورها
واقعه ی غدیر خم
والیبال 45
والیبال 57 صفحه
والیبال
والیبال
ورزش بانوان ویژگیهای
ورزش ویژگیهای
ورزش
ورزشها و غذاهای مفید برای بیماران آسمی
ورزشهای سنتی ، بومی و محلی
ورود آریایی ها به ایران
وضو
وظایف فرزندان در خانواده
وقت شویی
وقف
ولایت
ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
ویتامین
یاهو
یخچال طبیعی
یخچال
یخچال1
یوگا
یونان
ََعصبانی شدن راننده ها
ُسیب جسمانی در ورزش


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی
شماره ی تماس 65255234-021


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی

شماره ی تماس 65255234-021

پروژه اقدام پژوهي با موضوع افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي(قسمت اول)

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن افت تحصيلي در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

پروژه اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

پروژه اقدام پژوهي با موضوع تلفيق علوم تجربي و ورزش

پيشگيري ازرفتارهاي نامطلوب دانش آموزان درکلاس

چگونه توانستم با رویکرد نوین آموزشی اشتیاق و انگیزه را در دانش آموزان پرورش دهم

چگونه تنشهای روحی را در دانش آموزان کاهش دهیم

پروژه اقدام پژوهی با موضوع برطرف کردن حس حسادت در دانش آموزان

چگونگي تفهيم جملات مجهول زبان انگليسي در ميان دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم ؟

چگونه توانستم دانش آموزکلاس دوم را که در درس املاء ضعيف است قوت بخشم

چگونه توانستم کلاس تاريخ شناسي را براي خود ودانش آموزانم لذت بخش وبا نشاط سازم؟

چگونه توانستم کلاسي پويا و شاداب در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش ايجاد نماييم؟

چگونه توانستم آبريزش دهان مريم را کنترل کنم.

چگونه توانستم اختلالات رفتاري علي را کاهش دهم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم اضطراب دانش آموزم را برطرف کنم

چگونه توانستم انگيزه دانش آموزان را در رابطه با درس انشاء افزايش دهم

چگونه توانستم انگيزه و مهارتهاي مطالعه و پژوهش را در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي تقويت کنم.

چگونه توانستم انگيزه ي دانش آموزان را به كلاس درس حرفه و فن افزايش دهم

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه پنجم ابتدايي بهبود بخشيدم

چگونه توانستم با استفاده از روش هاي تربيتي مشکلات اخلاقي دانش آموزانم را بهبود ببخشم

چگونه توانستم با استفاده از طرح فبک دانش آموزان کلاس پنجم کلاس را به درس انشا علاقمند سازم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟

چگونه توانستم با بزرگنمايي نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس را در دانشآموزان افزايش دهم؟1

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟

چگونه توانستم با روش مبتني بر IT در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟1

چگونه توانستم با روش هاي ارزشيابي دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم .

چگونه توانستم با روش هاي نوين تدريس دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم

چگونه توانستم با روش هاي نوين دانش آموزانم را به انشاء علاقه مند کنم

چگونه توانستم بر اساس فلسفه کودک و نوجوان در دبستان فعاليت نمايم

چگونه توانستم به کمک تکنيک هاي خلاقيت, وضعيت درس علوم زيستي و بهداشت دانش آموزان سال اول دبيرستان(که شانزده نفر از آنها تکرار پايه بودند)را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها کمک کنم

چگونه توانستم به شادابي حياط و محوطه بازي

چگونه توانستم بي انضباطي دانش آموزانم را کاهش دهم

چگونه توانستم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه توانستم تعداد دبيران شرکت کننده در طرح هميار معلم را افزايش دهم

چگونه توانستم توانايي ذهني عليرضا را در کلاس ارتقاء دهم

چگونه توانستم دانش آموزان دبيرستان دخترانه شاهد را به شرکت در نماز جماعت علاقمند کنم

چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را از طريق زنگ ورزش به برخي از اهداف تربيتي سند طرح تحول بنيادين نزديك كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس هنرعلاقه مند كنم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم

چگونه توانستم دانش آموزانم را به نماز جماعت علاقه مند کنم؟1

چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

چگونه توانستم دخترم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

چگونه توانستم در اخلاق و رفتار انگيز ايجاد تغييز نمايم

چگونه توانستم در درس قرآن انگيزه و علاقه ايجاد کنم

چگونه توانستم درک آرايه هاي ادبي را براي دانش آموزان آسان نمايم

چگونه توانستم درس انشا را براي دانش آموزان پايه ي سوم جذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي پايه دوم را براي دانش آموزانم شيرين وجذاب کنم

چگونه توانستم درس رياضي دبيرستان را پر نشاط و شاداب کنم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزان را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم1

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم.

چگونه توانستم ضمن افزايش دقت روحيه ي پژوهشگري را در دانش آموزانم تقويت نمايم

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس پنجم دبستان را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل نوشتاري دانش آموزم را حل کنم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري دانش آموز را حل نمايم

چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل خواندن علي را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم مشكل ناخن جويدن دانش آموز كلاس چهارم را درمان نمايم

چگونه توانستم مشكلات زباني و گفتاري دانش آموز عقب مانده ذهني 8 ساله دختر مصروع را مرتفع سازم؟

چگونه توانستم مهارت گوش دادن را در دانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم مهارت خواندن و نوشتن را در دانش آموزم تقويت کنم

چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس دردانش آموزان افزايش دهم

چگونه توانستم ناسازگاري دانش آموز رابرطرف کنم

چگونه توانستم نظم را در مدرسه برقرار کنم

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه دوم دبيرستان مدرسه خاتم الانبياء را افزايش دهم؟

چگونه توانستم نمرات املاي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدرسه کوثر را افزايش دهم

چگونه توانستم نمرات عربي دوم راهنمايي راافزايش دهم .

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم

چگونه توانستم همکارانم را به انجام کار اقدام پژوهي علاقه مند نمايم1

چگونه توانستن وابستگي شديد دانش آموز خود را نسبت به مادرش که همراه او به مدرسه مي آمد کاهش دهم.

چگونه خلاقيت را در كودكان كشف كنيم

چگونه دانش آموزان خلاق تربيت کنيم

چگونه دانش آموزم را به درس املا علاقه مند کنم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه علوم و آزمايشگاه را در مدارس فعال کنيم

چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي را برطرف نمودم

چگونه مي توان تمرکز دآنش آموزان را در درس رياضي کلاس سوم الف

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود

چگونه مي توان در کودک بازمانده از تحصيل ايجاد انگيزه نمود؟

چگونه مي توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاريخ را افزايش داد

چگونه مي توان مشکل يادگيري رياضي دانش آموز معصومه را حل کرد

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان راايجادكنم

چگونه مي توانم افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان را ايجادكنم1

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه بهبود بخشيم

چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان کلاس سوم را براي شرکت در نمازجماعت مدرسه

چگونه مي توانم انگيزه وعلاقه ي دانش آموزان به نماز

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط دانش آموز را بهبود بخشيم

چگونه مي توانم با استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب خط نوشتاري دانش آموز را بهبود بخشيم املا و انشا

چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

چگونه مي توانم بيش فعالي دانش آموزم را کاهش دهم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟1

چگونه مي توانم نظم وانضباط را در کلاس دانش آموزان سال سوم راهنمايي روستاي طبر افزايش دهم

چگونه مي توانيم پرخاشگري را در دانش آموزان ابتدايي برطرف کنيم ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزان در درس املا پي ببريم و ارائه راه حل نو و ابتکاري در املا چيست ؟

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيس1

چگونه مي توانيم به علل ضعف دانش آموزن در درس املا پي ببريم وارائه راه حل نو وابتکاري در املا چيست

چگونه ميتوان دانش آموز بيش فعال پايه دوم راهنمايي در درس آموزش حرفه وفن را شناسايي کرد و به او در درس خواندن کمک کرد

چرا دانش آموزان در سر كلاس قرآن را با ترتيل نمي خوانند ؟

گوشه گيري افسردگي

کاهش مشکل بي انضباطي دانش آموزان پايه پنجم

کـاهـش اضـطـراب دانـش آمـوزان يـک کـلاس در هـنـگـام امـتـحـان

اختلال ياد گيري

اختلالات يادگيري

ارائه راهکارهايي به منظور علاقه مند کردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه سالم

اشکالات (اختلالات) املا

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

اصول يادگيري و مطالعه و مقابله با اضطراب

افزايش خلاقيت در بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي گروه و ماهيت گروه چيست

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم

اقدام پژوهي با چه راهکارهايي و چگونه ميتوانم مشکل ديکته نويسي احمد را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل نابهنجاري اخلاقي در يک دانش آموز را برطرف نمايم

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي نقش اقدام پژوهي درآموزش

اقدام پژوهي فيزيک

اقدام پژوهي چگونه مي توان از پژوهش هاي مبتني برعمل (اقدام پژوهي )بهره جست

اقدام پژوهي استرس1

اقدام پژوهي اضطراب

اقدام پژوهي فرصت ها و چالش ها در اقدام پژوهي

اقدام پژوهي معلم پژوهنده

اقدام پژوهي پژوهش در عمل

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا 2

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا

اقدام پژوهي گوشه گيري و انزوا2

اقدام پژوهي اختلال املا

اقدام پژوهي اختلال رفتاري رقيه

اقدام پژوهي تقويت درس پگاه

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني 1

اقدام پژوهي راهکارهايي جهت ارتقا سلامت و بهداشت رواني

اقدام پژوهي رويکرد و تعريف در نگاه اقدام پژوهي

اقدام پژوهي (اضطراب)

اقدام پژوهي پرخاشگري بددهني ايجاد نظم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه پايه سوم

اقدام پژوهي چگونگي ايجاد افزايش انگيزه براي پيشرفت تحصيلي در برخي از دانش آموزان پايه سوم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي پيدا کرديم؟

اقدام پژوهي چگونه املاء دانش آموزان کلاس اول راتقويت نمودم

اقدام پژوهي چگونه با دانش آموزانم انگيزه تلاش را در کلاس رياضي

اقدام پژوهي چگونه توانستم اضطراب امتحان را در دانش آموزان کاهش دهم1

اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت چهار شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي

اقدام پژوهي چگونه توانستم با استفاده از روش هاي نوين دانش آموزانم را به نوشتن انشا علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با ايجاد رابطه دوستانه و محبت آميز ، در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانم موثر باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم با تشکيل گروه در کلاس آنها را به درس دين و زندگي علاقه مند کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم بي رغبتي اعضاء را نسبت به فعاليت بحث آزاد در کانون پرورش فکري نوشهر کاهش دهم

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام تحقيق و پژوهش ترغيب نمايم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش‌آموزانم را به نماز و نماز جماعت علاقه مند كن

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي امور بانوان اثر بخش باشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم در افزايش کيفيت فعاليتهاي

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان کلاس سوم انساني را حل کنم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشکلات رفتاري در سرويس مدارس را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم مشكل خواندن را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه توانستيم توانايي دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زيست شناسي افزايش دهيم

اقدام پژوهي چگونه خلاقيت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

اقدام پژوهي چگونه مشکلات املايي کيميا دانش آموز پايه ي پنجم را برطرف کنم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم بد خطي دانش آموزان پايه ي سوم را بهبود بخشم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت املا نويسي دانش آموزان را بالا ببرم

اقدام پژوهي چگونه مي توانم مهارت هاي خواندن

اقدام پژوهي کم رويي سوم ابتدايي

اقدام پژوهي کم رويي

اقدام پژوهي کم رويي1

اقدام پژوهي کودک آزاري

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در فلسفه با نگرش معنوي1

اقدام پژوهي آموزش نوين با رويکرد کاوشگر در جغرافيا با نگرش معنوي

اقدام پژوهي اثر تشويق در تغيير رفتار دانش آموز

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آ1

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن

اقدام پژوهي اختلال املا و درمان آن1

اقدام پژوهي استرس

اقدام پژوهي افت تحصيلي دردانش آموزان راهنمايي

اقدام پژوهي افزايش مطالعه

اقدام پژوهي املا اول ابتدايي 1

اقدام پژوهي ايجاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي يک

اقدام پژوهي با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي پايه اول

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزانپايه اول ابتدايي در درس رياضي

اقدام پژوهي برطرف کردن افت تحصيلي در دانش آموزان راهنمايي با استفاده از روشهاي تلفيقي

اقدام پژوهي بهداشت فردي

اقدام پژوهي تأثير فعاليت هاي موسيقايي بر حافظه و توجه دانش آموزان کم توان ذهني دختر

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تاريخ

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين 1

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش هاي نوين

اقدام پژوهي تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهي تقويت درسي دانش آموز

اقدام پژوهي توانستم علاقه دانش آموزان را به تکاليف رياضي در پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

اقدام پژوهي جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم

اقدام پژوهي حجاب

اقدام پژوهي حرفه و فن

اقدام پژوهي در زمينه افت تحصيلي

اقدام پژوهي درمورد رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهي راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

اقدام پژوهي رياضي چهارم ابتدايي

اقدام پژوهي رياضي دوم ابتدايي

اقدام پژوهي زبان انگليسي 1

اقدام پژوهي زبان انگليسي

اقدام پژوهي عربي

اقدام پژوهي فعال سازي شوراي معلمان

اقدام پژوهي كنترلي بر رفتار و زبان دانش آموز بد دهن

اقدام پژوهي مديريت خلاق در آموزش و پرورش

اقدام پژوهي مطالعه

اقدام پژوهي منطق و فلسفه

اقدام پژوهي نماز 6 صفحه

اقدام پژوهي نماز جماعت

اقدام پژوهي هاي مقطع ابتدائي رياضي

اقدام پژوهي ورزش يزداني

اقدام پژوهي يا پژوهش درعمل

اقدام پژوهی املا

اقدام پژوهی فلسفه

ايحاد علاقه و انگيزه به درس انشا و نگارش فارسي در پايه ي اوّل راهنمايي

با چه را هکارهايي و چگونه توانستم مشکل ديکته نويسي وهاب را بهبود بخشم

بررسي اثر بخشي پرورش خلاقيت دانش آموزان در مدارس

بررسي دلايل پائين بودن نمرات املاء درس زبان انگليسي کلاس سوم مدرسه راهنمايي

بررسي علل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي

بررسي علل ضعف تعدادي از دانش آموزان پايه اول ابتدايي در درس رياضي

برطرف کردن مشکلات اخلاقي و تربيتي در بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي ي1

به هندسه علاقه مند کنم اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم

بهبود شرکت اوليا در امور آموزش و پرورش

بي علاقه گي، بي توجهي و غير فعال بودن اغلب دانش آموزان درانجام فعاليت هاي درس رياضي

تکريم ارباب رجوع

تأثير تكاليف اينترنتي بر يادگيري دروس فارسي ، رياضي و علوم تجربي دانش آموزان دوره ي ابتدايي

تحليلي بر فرصت ها، تهديد ها و راهکارها در اقدام پژوهي

تغيير رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان در درس شيمي

تقويت املا باكار عملي اقدام پژوهي

تقويت انشا و تقويت املا به كار عملي اقدام پژوهي

جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم 3 صفحه

خلاقيت و راه‌هاي پرورش آن در دانش‌آموزان

دانش آموزان كم توان ذهني دختر

دين و زيست شناسي

راه ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

راهکارهاي افزايش علاقه دانش آموزان کلاس پنجم به درس رياضي

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت 1

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي شرکت در نمازجماعت

راهکارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، براي

راهکارهاي نهادينه کردن پژوهش در بين معلمان

راهكارهاي تقويت گرامر زبان انگليسي دانش آموزان رشته علوم تجربي 1 مركز پيش دانشگاهي

راهكارهايي براي تقويت انشاي دانش آموزان دوره ابتدايي

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبا ن انگليسي پيش دانشگاهي دانش

راهكارهايي جهت تقويت گرامر و دستور زبان انگليسي پيش دانشگاهي دانش آموزان رشته علوم تجربي

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان پنجم ابتدايي

رفع مشکلات خواندن در مقطع ابتدايي

روش اقدام پژوهي

روش تحقيق با رويکرد اقدام پژوهي در آموزش و پروش

روشهاي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي آموزشي

رياضي چگونه توانستم دانش آموز را متقاعد کنم که استفاده از تقلب در امتحان عملي غير اخلاقي است

زندگي گروهي را چگونه به دانش آموزان كلاسم ياد دهم؟

شناسايي عوامل بازدارنده دبيران ومعاونين فناوري در بکارگيري روش هاي تدريس مبتني بر آزمايشگاه واجراي راهکارهايي در جهت رفع آن در شيمي

علاقمند كردن دانش آموزان به استفاده از تغذيه‌ي صحيح و سالم

علاقه مندنمودن دانش آموزان به رشته هاي هنرستان

علل رواني و اجتماعي گرايش به مصرف سيگار در نوجوانان و جوانان

فرم نظارت و مستند سازي اقدام پژوهي

فعال سازي دانش آموزان در کارمشارکتي يا گروهي

مطالعة بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي

معلم پژوهنده

معلم پژوهنده1

نقش پژوهش در تدريس

نقش اقدام پژوهي در افزايش كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی

نوشته شده در تاريخ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی خداوردی
تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحان سایان